תואר שני

English שלחו לחבר

העלייה בחשיבותו של המקצוע ובמוניטין של המחלקה בבר-אילן מתבטאת היטב בעלייה הדרמטית במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד אצלנו מדעי המדינה כמקצוע , במיוחד תואר שני.

 

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר שני:

 

תנאי הקבלה לתואר שני:

קבלה למסלול א' מ-83 ומעלה.
קבלה למסלול ב' מ- 80 ומעלה.
תנאי סיום קורסי ההשלמה בממוצע 76% בלימודים עיוניים, וציון עובר  בקורסים הכמותיים
 
רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:
מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר:
  1. למסלול א' (עם תיזה) ציון ממוצע כללי של 83% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
  2. למסלול ב' (בלי תיזה) ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
 

מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה:

אם עומדים בתנאי הקבלה, יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 76% לפחות בקורסים עיוניים, וציון עובר בקורסים הכמותיים (*).

 

יועצת אקדמית - ד"ר מירב משאלי
יועצת סטודנטים לתארים מתקדמים - גב' אוריאן יחזקאל טל: 03-531-8420

 אלון למתעניינים

 

 

תכניות מובנות במסלול ב'


תכנית ביקורת פנימית:
לפרטים יש להתקשר  ללשכת המבקרים הפנימיים: 03-561-8286 או 03-561-0933
תכנית מינהל כספי:
לפרטים יש להתקשר לביה"ס הגבוה למינהל כספי: 08-947-0066 או 08-946-6565
 

מרכזת פרויקטים :
גב' אורה ברונשטיין
טל:03-531-8386      

 

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים