"דעות קדומות ואפליה: הפסיכולוגיה פוגשת את מדעי המדינה"- 11 ליוני 2019

בכנס בין-תחומי ייחודי זה, בו השתתפו חוקרים מובילים ממדעי המדינה ומפסיכולוגיה מהארץ ומחו"ל, נבחנה השאלה כיצד השילוב בין פרספקטיבות פסיכולוגיות ופוליטיות יכול לשפר את הבנתנו את התופעות הללו, ולייצר התערבויות ממוקדות ויעילות יותר למיגורן.

הכנס התקיים ביום שלישי ה11.06.2019.