Tell a Friend

מיקום ודרכי הגעה

המחלקה  נמצאת בצד המערבי של הקמפוס הדרומי, בבניין מקסיקו (213) בקומה השנייה. באזור זה נמצאת מזכירות המחלקה וכן חדרי המרצים. אנחנו נמצאים קומה מעל הספריה למדעי החברה. בנוסף יש חדרי מרצים בקומה שלישית באותו בניין. 

לצפייה במפת הקמפוס

 

 

 

Last Updated Date : 31/01/2021