תכנית לימודים לשנת תשע"ח

שלחו לחבר

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית- משרדי ממשלה

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

במסלול ממשל ומדיניות ציבורית (ללא תזה)

 

 

מס' קורס

 

שם הקורס

 

יום ושעה

 

 

קורסי חובה  -

 4 ש"ש

71-802-01

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 12:00-10:00

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג', 14:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה-

 14 ש"ש

71-660-35

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון (סמינריון)

ג', 10:00-8:00

71-358-35

התנהגות ארגונית

ג', 16:00-14:00

71-713-35

סוגיות נבחרות בדיני עבודה (סמינריון)

ג', 18:00-16:00

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ג', 20:00-18:00

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות

ו', 10:00-8:00

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל

ו', 12:00-10:00

 

71-953-35

כוחם של יחסי ציבור בעולמות הציבוריים והעסקיים

ו', 14:00-12:00

 

 
 
* תכנית הלימודים נתונה לשינויים