תלמידי מחקר

Ph.D
שם נושא המחקר מנחה
דנה אגמי אגמי דנה

"הטובים לטיס" - האמנם?
השינויים שחלו בסיסמה "הטובים לטיס" בין מלחמת ששת הימים למלחמת לבנון השנייה

אוסטרובסקי לילה

.

תמונה של שי אטיאס אטיאס שי

״מדיפלומטיה מדינתית לדיפלומטית הרשתות -האזרחיות בעידן-הדיגיטלי (P2P): ניתוח ומידול המאמצים הדיפלומטים ציבוריים של ארה״ב ב "מלחמה העולמית בטרור", בוש מול אובמה״ (2001-17

תמונה אלאפיניש אדם

Corruption in the public sector and religious policy: Examining the levels of religious discrimination against religious minorities and state intervention in the religious market, a cross-national study

 

My research proposes political corruption as a universal variable for predicting government religious discrimination (GRD) and governments’ support for religion—that is support for a religious monopoly—using the perception of corruption in the public sector as an independent variable for predicting these government policies. My basic argument is that corrupt states are more likely to support a religious monopoly because corrupt states have a greater need to boost legitimacy by endorsing religious leaders. A religious monopoly—a situation where one religion is dominant often due to government support—can serve this purpose, and, in exchange, religious monopolies are more likely to seek to conserve their status by regulating and restricting other religious groups in the religious market. It is worth noting that the regulator who needs legitimacy has the capacity to impose religious discrimination against religious minority groups as part of its support for a religious monopoly and thus, both regulator and religious majority benefit from such dynamics in the market. 

Research interest: The economics of religion, religious policy, politics and religion.

נעם אלון אלון נעם

רבולוציה של ארגונים סמי-צבאיים: אפקטיביות בסביבה אסטרטגית משתנה

ירון אסולין אסולין ירון

.

בן הראש אלעזר

תמורות בזיכרון הקולקטיבי האוראלי של השואה והשפעותיהם על מדיניות הביטחון הגרעינית של ישראל 

בן טובים הילה

תודעת הג'נוסייד בחברה הישראלית

רפאל בן לוי בן לוי רפאל

תפיסות עולם ועוצמה חומרית בעיצוב מדיניות למניעת תפוצה גרעינית: ניתוח השוואתי של תפקידם של גורמים תפיסתיים לעומת חומריים בעיצוב האסטרטגיות של ארה"ב וישראל כלפי התכנית הגרעין האיראנית

בר מעוז מוריה

סקיוריטיזציה של אמונה: תפקידן של דת וחילונות בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי וביישומה

ג'אן עינת

.

אהוד גולן גולן אהוד

מלחמות ללא סוף? השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-סימטריות

גרינפלד טל

השפעת מגמות מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות על תכניות הלימודים במקצועות ההיסטוריה והאזרחות לחטיבת הביניים, בין השנים 1954‑2011: עיון משווה

עומר דוסטרי דוסטרי עומר

דגמים של עימות באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא-מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה: מקרי-הבוחן של ישראל, איראן וחזבאללה

Conflict models in the Gray Zone and the involvement of non-state actors viewed from the coercion strategy perspective: The case studies of Israel, Iran and Hezbollah

מורן דיטש דיטש מורן

השפעתו של סיום סכסוך דתי אלים על אפליה נגד מיעוטים דתיים: ניתוח כמותי, 2014-1990

זהר גיא זהר גיא

ממדינות נורמליות למטורפות: פנטיות במשברים בינלאומיים, 2014-1918

חדד נועם הציונות הדתית: תיאופוליטיקה ולאומיות
חודוף אליוט

להרתיע ארגונים פוליטיים אלימים
האם מבנה ארגוני גובר על קיצוניות דתית?

חימיניס איתי

רעיונות ומהפכות מקורות והמהפכות ב-2011 וב-2013 במצרים

טופור לב

מגמות אנטישמיות ואנטי-ציוניות במפלגת הלייבור בבריטניה

ימיני יהודה

צבא המושל- לגיטימציה פוליטית ו'משטר פרטוריאני'- הצבא המצרי

יוסף ישראל ישראל יוסף

לוחמים זרים מערביים בארגוני טרור טראנס -לאומיים: דאע"ש כמקרה בוחן

כרמל פז

השפעה ההדדית של השיח הפוליטי בישראל על תכני הוראת האזרחות לבגרות

לב רונית

.

דוד לוי לוי דוד

אסטרטגיה רומית, שלום מודרני 
אסטרטגיות של מדינות חסות, ובטחון מדינות קטנות

לורן דגן עמוס

גאות ושפל: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל בראי הסכסוך ישראלי-פלסטיני 1947-2016

מנחם לזר לזר מנחם

מפלגה פוליטית בתהליכי שינוי בעיני מעגלי התומכים: מקרה הבוחן של מפלגת הבית היהודי בשנים 2019-2012

לי טינג

.

עופר ימיני

חישול כוח ההכרעה ביבשה- אימונה של חטיבת המילואים בכוחות היבשה של צה"ל בסביבת העימות החדשה

אייל פינקו פינקו אייל

לוחמה ימית אסימטרית בת-זמננו

דנה פרייזלר סווירי פרייזלר סווירי דנה

התפתחות תפיסת המניעה במדיניות הביטחון הישראלית

קבילו אופיר

מערך המילואים בצה"ל - בין שוויון להוגנות

רוזנר יותם אמונות המנהיגים או אילוצים פוליטיים: מה מניע את התנהגות מדיניות החוץ בזמן משבר? מדיניות מעצמות המערב ביחס ל"אביב הערבי" בשנים 2010- 2012
שוקר פנינה

תפיסת החברה הדמוקרטית כרגישה לנפגעים והשפעתה על ההתמודדות עם איומים אסטרטגיים: ארצות הברית, בריטניה וישראל בניתוח השוואתי

שורץ עדי

תיאוריית המוכנות ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני

מייסון שחאדה שחאדה מייסון

שימוש בטרמינולוגיה דתית בשיח הפוליטי והלאומי של הקומוניסטים הערבים בישראל: מתכנית החלוקה ועד יום האדמה (1976-1948)

שטרן אלי

.

שמן אבירם

.

שקלרסקי אילן

כוח אווירי: התאמות תיאורטיות ומבצעיות כתוצאה מהתקדמות של "דורות" במטוסי קרב