תלמידי מחקר

Ph.D
שם נושא המחקר מנחה
אוסטרובסקי לילה

.

תמונה אלאפיניש אדם

Corruption in the public sector and religious policy: Examining the levels of religious discrimination against religious minorities and state intervention in the religious market, a cross-national study

 

 

נעם אלון אלון נעם

רבולוציה של ארגונים סמי-צבאיים: אפקטיביות בסביבה אסטרטגית משתנה

ירון אסולין אסולין ירון

השתלבות מיעוטים: אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל

תמונה של תלמיד מחקר בכרך מנחם

התפתחות תפישת אבטחת התעופה בארה"ב וישראל

תמונה של תלמיד מחקר דוד לוי

Led by the United States, the world is currently in the pax patrocinium, a Peace of Patronage.  The Peace of Patronage (PoP) is both an international relations theory and a grand strategy.  It is built upon an international security system in which a powerful state, the patron, partners with less powerful states, clients, to form a cooperative framework.  The PoP system provides a superior model to current realist strategies; it explains some lingering quandaries of the democratic peace theory and offers an analytical framework for foreign policy elites.  Using two contemporary case studies, the system's efficaciousness was tested.  Astonishingly, in all 330 events, clients of the same or allied patrons did not go to war against one another regardless of the clients’ or patrons’ type of government.  This outcome has profound implications for crafting a foreign policy that seeks regional peace.

עומר דוסטרי דוסטרי עומר

דגמים של עימות באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא-מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה: מקרי-הבוחן של ישראל, איראן וחזבאללה

Conflict models in the Gray Zone and the involvement of non-state actors viewed from the coercion strategy perspective: The case studies of Israel, Iran and Hezbollah

מורן דיטש דיטש מורן

השפעתו של סיום סכסוך דתי אלים על אפליה נגד מיעוטים דתיים: ניתוח כמותי, 2014-1990

תמונה של תלמיד מחקר הכט פיליבה ענב

השפעות של אימהות לחיילים על דעה פוליטית

תמונה של תלמיד מחקר חפץ יהודית

מנחה נוסף: ד"ר שרון חליבה עמיר (בית הספר לתקשורת) 

ייצוג נשי תיאורי, מהותי וקונקרטי בין המרחב הפוליטי למרחב המקוון: שלושה רבדי ייצוג בקרב חברות מועצה ברשויות מקומיות בישראל

תמונה של תלמיד מחקר יעקובזון אורי

Preventing Terror Financing through the controls of financial institutions and World Legislation- is it Effective? 

 

יוסף ישראל ישראל יוסף

לוחמים זרים מערביים בארגוני טרור טראנס -לאומיים: דאע"ש כמקרה בוחן

כרמל פז

השפעה ההדדית של השיח הפוליטי בישראל על תכני הוראת האזרחות לבגרות

לורן דגן עמוס

גאות ושפל: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל בראי הסכסוך ישראלי-פלסטיני 1947-2016

עופר ימיני

חישול כוח ההכרעה ביבשה- אימונה של חטיבת המילואים בכוחות היבשה של צה"ל בסביבת העימות החדשה

דנה פרייזלר סווירי פרייזלר סווירי דנה

התפתחות תפיסת המניעה במדיניות הביטחון הישראלית

תמונה של תלמיד מחקר פרל פינקל גל

השתנות מערך המילואים היבשתי לאור האתגרים האסטרטגיים במאה ה־21

סטפני קירחווגר סטפני

מנחה נוסף-  פרופ׳ פרנץ אדר

שיתוף פעולה מודיעיני בינלאומי ומדיניות חוץ - מקרה הבוחן של שיתוף פעולה מודיעיני בין ישראל ואוסטריה

International Intelligence Cooperation and Foreign Policy - The Case of Israeli-Austrian Intelligence Cooperation

תמונה של תלמיד מחקר ראובן ניר

השפעת הקומפלקס הצבאי-תעשייתי על גיוס חדשנות טכנולוגית אזרחית לשימושים ביטחוניים – מחקר משווה ארה"ב וישראל

The impact of the Military-Industrial Complex on civil technological innovation recruitment for defense uses – A comparative study of the United States and Israel 

תמונה של תלמיד מחקר שאהין סרסור

בין אינטגרציה לדיס-אנטגרציה: הרשימה הערבית המאוחדת , מקורותיה , רעיונותיה וציוני דרך מכריעים בהתפתחותה, 1996- 2022

שטרן אלי

.

שמן אבירם

.