תלמידי מחקר

English שלחו לחבר
Ph.D
שם נושא מחקר מנחה
דנה אגמי

"הטובים לטיס" - האמנם?
השינויים שחלו בסיסמה "הטובים לטיס" בין מלחמת ששת הימים למלחמת לבנון השנייה

לילה אוסטרובסקי

.

נעם אלון

.

ירון אסולין

.

אלעזר בן הראש

תמורות בזיכרון הקולקטיבי האוראלי של השואה והשפעותיהם על מדיניות הביטחון הגרעינית של ישראל 

הילה בן טובים

זיכרון, מודעות ותודעה של תופעת הג'נוסייד בקרב "הצד השלישי" הישראלי, 2006-2017

רפאל בן לוי בן לוי רפאל

תפיסות עולם ועוצמה חומרית בעיצוב מדיניות למניעת תפוצה גרעינית: ניתוח השוואתי של תפקידם של גורמים תפיסתיים לעומת חומריים בעיצוב האסטרטגיות של ארה"ב וישראל כלפי התכנית הגרעין האיראנית

מוריה בר מעוז

סקיוריטיזציה של אמונה: תפקידן של דת וחילונות בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי וביישומה

עינת ג'אן

.

אהוד גולן השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-סימטריות
מורן דויטש סיום סכסוכים דתיים אלימים והשפעתם על אפליה דתית: ניתוח כמותי, 2014-1990
גיא זהר זהר גיא

From Normal to Crazy States: Fanaticism in International Crises, 1918-2014

נועם חדד הציונות הדתית: תיאופוליטיקה ולאומיות
לב טופור טופור לב

מגמות אנטישמיות ואנטי-ציוניות במפלגת הלייבור בבריטניה

דוד לוי Roman Strategy, Modern Peace: Great State Strategies and Small State Security
דגן עמוס לורן הודו והמזרח התיכון: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל 2016-1947
אייל פינקו לוחמה ימית אסימטרית
יותם רוזנר אמונות המנהיגים או אילוצים פוליטיים: מה מניע את התנהגות מדיניות החוץ בזמן משבר? מדיניות מעצמות המערב ביחס ל"אביב הערבי" בשנים 2010- 2012
עדי שורץ

מנחה נוסף: פרופ' איתן גלבוע - בית הספר לתקשורת 

תיאוריית המוכנות ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני