תלמידי מחקר

English שלחו לחבר
Ph.D
שם נושא מחקר מנחה
דנה אגמי דנה אגמי

"הטובים לטיס" - האמנם?
השינויים שחלו בסיסמה "הטובים לטיס" בין מלחמת ששת הימים למלחמת לבנון השנייה

לילה אוסטרובסקי

.

נעם אלון נעם אלון

רבולוציה של ארגונים סמי-צבאיים: אפקטיביות בסביבה אסטרטגית משתנה

ירון אסולין ירון אסולין

.

אלעזר בן הראש

תמורות בזיכרון הקולקטיבי האוראלי של השואה והשפעותיהם על מדיניות הביטחון הגרעינית של ישראל 

הילה בן טובים

תודעת הג'נוסייד בחברה הישראלית

רפאל בן לוי רפאל בן לוי

תפיסות עולם ועוצמה חומרית בעיצוב מדיניות למניעת תפוצה גרעינית: ניתוח השוואתי של תפקידם של גורמים תפיסתיים לעומת חומריים בעיצוב האסטרטגיות של ארה"ב וישראל כלפי התכנית הגרעין האיראנית

מוריה בר מעוז

סקיוריטיזציה של אמונה: תפקידן של דת וחילונות בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי וביישומה

עינת ג'אן

.

אהוד גולן אהוד גולן

מלחמות ללא סוף? השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-סימטריות

טל גרינפלד

השפעת מגמות פוסט מודרניסטיות על תכניות הלימודים במקצועות ההיסטוריה והאזרחות לחטיבת הביניים 1102-4591: עיון משווה

עומר דוסטרי עומר דוסטרי

דגמים של לוחמה באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא-מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה: מקרי-הבוחן של ישראל, איראן וחזבאללה

 Gray Zone warfare's models and the involvement of non-state actors from the coercion strategy perspective: The case studies of Israel, Iran and Hezbollah

מורן דיטש מורן דיטש

השפעתו של סיום סכסוך דתי אלים על אפליה נגד מיעוטים דתיים: ניתוח כמותי, 2014-1990

גיא זהר זהר גיא

ממדינות נורמליות למטורפות: פנטיות במשברים בינלאומיים, 2014-1918

נועם חדד הציונות הדתית: תיאופוליטיקה ולאומיות
אליוט חודוף

להרתיע ארגונים פוליטיים אלימים
האם מבנה ארגוני גובר על קיצוניות דתית?

איתי חימיניס

רעיונות ומהפכות מקורות והמהפכות ב-2011 וב-2013 במצרים

לב טופור

מגמות אנטישמיות ואנטי-ציוניות במפלגת הלייבור בבריטניה

יהודה ימיני

צבא המושל- לגיטימציה פוליטית ו'משטר פרטוריאני'- הצבא המצרי

פז כרמל

השפעה ההדדית של השיח הפוליטי בישראל על תכני הוראת האזרחות לבגרות

רונית לב

.

דוד לוי דוד לוי

אסטרטגיה רומית, שלום מודרני 
אסטרטגיות של מדינות חסות, ובטחון מדינות קטנות

דגן עמוס לורן

גאות ושפל: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל בראי הסכסוך ישראלי-פלסטיני 1947-2016

מנחם לזר מנחם לזר

מפלגה פוליטית בתהליכי שינוי בעיני מעגלי התומכים: מקרה הבוחן של מפלגת הבית היהודי בשנים 2019-2012

טינג לי

.

ימיני עופר

חישול כוח ההכרעה ביבשה- אימונה של חטיבת המילואים בכוחות היבשה של צה"ל בסביבת העימות החדשה

אייל פינקו אייל פינקו

לוחמה ימית אסימטרית בת-זמננו

דנה פרייזלר סווירי דנה פרייזלר סווירי

התפתחות תפיסת המניעה במדיניות הביטחון הישראלית

אופיר קבילו

מערך המילואים בצה"ל - בין שוויון להוגנות

יותם רוזנר אמונות המנהיגים או אילוצים פוליטיים: מה מניע את התנהגות מדיניות החוץ בזמן משבר? מדיניות מעצמות המערב ביחס ל"אביב הערבי" בשנים 2010- 2012
פנינה שוקר

תפיסת החברה הדמוקרטית כרגישה לנפגעים והשפעתה על ההתמודדות עם איומים אסטרטגיים: ארצות הברית, בריטניה וישראל בניתוח השוואתי

עדי שורץ

תיאוריית המוכנות ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני

מייסון שחאדה מייסון שחאדה

שימוש בטרמינולוגיה דתית בשיח הפוליטי והלאומי של הקומוניסטים הערבים בישראל: מתכנית החלוקה ועד יום האדמה (1976-1948)

אלי שטרן

.

אבירם שמן

.

אילן שקלרסקי

כוח אווירי: התאמות תיאורטיות ומבצעיות כתוצאה מהתקדמות של "דורות" במטוסי קרב