תלמידי מחקר

English שלחו לחבר
Ph.D
שם נושא מחקר מנחה
שי אטיאס מדיפלומטיה ציבורית לדיפלומטיה מאוזרחת בעידן הדיגיטלי, משברי הדיפלומטיה האמריקנית 1993-2016
רפאל בן לוי בן לוי רפאל

תפיסות עולם ועוצמה חומרית בעיצוב מדיניות למניעת תפוצה גרעינית: ניתוח השוואתי של תפקידם של גורמים תפיסתיים לעומת חומריים בעיצוב האסטרטגיות של ארה"ב וישראל כלפי התכנית הגרעין האיראנית

אהוד גולן השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-סימטריות
מורן דויטש סיום סכסוכים דתיים אלימים והשפעתם על אפליה דתית: ניתוח כמותי, 2014-1990
גיא זהר זהר גיא

From Normal to Crazy States: Fanaticism in International Crises, 1918-2014

נועם חדד הציונות הדתית: תיאופוליטיקה ולאומיות
לב טופור טופור לב

מגמות אנטישמיות ואנטי-ציוניות במפלגת הלייבור בבריטניה

דוד לוי Roman Strategy, Modern Peace: Great State Strategies and Small State Security
דגן עמוס לורן הודו והמזרח התיכון: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל 2016-1947
אייל פינקו לוחמה ימית אסימטרית
יותם רוזנר אמונות המנהיגים או אילוצים פוליטיים: מה מניע את התנהגות מדיניות החוץ בזמן משבר? מדיניות מעצמות המערב ביחס ל"אביב הערבי" בשנים 2010- 2012
עדי שורץ

מנחה נוסף: פרופ' איתן גלבוע - בית הספר לתקשורת 

תיאוריית המוכנות ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני