הנחיות מחלקתיות לקראת רישום לקורסים

הנחיות מחלקתיות לקראת רישום לקורסים לתואר שני לשנת תשפ"ד 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד, המחלקה למדעי המדינה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים, בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

ניתן לראות את הדרישות לתואר שני במסלולים השונים באתר המחלקה.

 

בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר על כל סטודנט לבחור את הסל של התכנית אליה הוא התקבל.

סטודנטים המחוייבים בקורסי השלמה – יש לשים לב שחלונית הרישום לקורסים אלו תופיע בתחילת הרישום.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתכנית הלימודים, חלה על הסטודנט גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

ניתן להיעזר בהנחיות הרישום המלאות לקורסים באינבר- שלב אחר שלב 

השלמות:

  1. סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה וחייבים בהשלמות, עליהם ללמוד את קורסי ההשלמה במהלך סמסטר א'.
  2. קורסי ההשלמה מקוונים ונלמדים במקביל לשנת הלימודים.
  3. יש לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע כולל של 72, על מנת לעבור למעמד מן המניין. סטודנט שלא יעמוד בדרישה, יהיה עליו להירשם לקורס ההשלמה מחדש בשנה העוקבת.
    להנחיות בית הספר ללימודים מתקדמים בנושאי בחינות

 

בכל התכניות/מגמות יש קורסי קיץ אליהם יש להירשם בסמוך לקיץ תשפ"ד. פרטים נוספים ינתנו במהלך שנת הלימודים.

סטודנטים שנה ב' הלומדים במסלול עם תזה, יש לבחור 6 ש"ש מקורסי הבחירה מתוך מאגר הקורסים המופיעים באתר המחלקה.

סטודנטים במסלול השלמת תזה - יש לבצע הצהרת התחייבות במערכת האינ-בר, לשלם את שובר התשלום ולפנות לגב' שולי זרוק במייל: politics.ma.phd@biu.ac.il , לצורך רישום לקורסים כפי שנדרש מיו"ר הוועדה המחלקתית.

לימודי יסוד:

בנוסף לחובות הלימודים במחלקה, ובהתאם לדרישות  האוניברסיטה  יש לעמוד בחובות הקורסים בלימודי יסוד ביהדות, ברישום לסל הקורסים יופיע קורס מס' 02-844-88 "נישואין, גירושין ומה שביניהם", 2 נק"ז- קורס המיועד לסטודנטים במדעי המדינה תואר שני. קורס זה הינו מקוון וניתן להירשם אליו. במידה וסטודנט למד את הקורס במסגרת לימודיו לתואר ראשון, יש להירשם לקורס אחר מאשכול קורסי היסוד.

סטודנט המחויב ב4 נק"ז קורסי יסוד ביהדות- יוכל להירשם לקורס נוסף דרך אשכול לימודי יסוד ביהדות ולבחור בקורס פרונטלי או מקוון.

אנגלית:

סטודנט שהתקבל למסלול ללא תזה- אין חובת אנגלית.

סטודנט שהתקבל למסלול עם תזה חייב במבחן מיון ברמת M.A., בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

בכל שאלה הקשורה להוראות הרישום ולתכנית הלימודים במסלולים עם תזה וכן במסלולים ללא תזה: יחב"ל, צבא וביטחון וממשל ומדיניות ציבורית, ניתן לפנות לגב' שולי זרוק במייל:

 politics.ma-phd@biu.ac.il  

במסלולים מנהל, ביקורת פנימית וציבורית, משרדי ממשלה וסייבר ניתן לפנות לגב' מורן לב רון במייל:

projects.politics@biu.ac.il

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום במערכת האינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

 

בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!