הנחיות מחלקתיות לקראת רישום לקורסים

הנחיות מחלקתיות לקראת רישום לקורסים לתואר שלישי לשנת תשפ"ה 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ה, המחלקה למדעי המדינה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים, בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

כלל הסטודנטים מחויבים ב:

 • תשלום שובר מקדמה
 • הצהרה והתחייבות במערכת האינ-בר
 • רישם לקורסים בהתאם לכתוב מטה דרך מערכת האינ-בר

הנחיות רישום:

על הסטודנט להירשם בשנה א' לקורסים הבאים:

 1. 71-980-01  - סמינר מחקר לתואר שלישי – קורס חובה
 2. 71-011-01  - סמינר מחלקתי למתמחים- יש להירשם לסמינר זה פעם אחת בלבד ובמהלך יתר שנות הלימוד ישנה חובת השתתפות ללא רישום נוסף
 3. 71-999-01 קוד עבודת דוקטור- יש להירשם בכל שנה עד לסיום הדוקטורט
 • במהלך שנות הלימוד, על הסטודנט להירשם לקורסי בחירה בהיקף של 12 נ"ז ממאגר קורסי הבחירה של המחלקה.
 • ישנה אפשרות לבחור (מתוך 12 נ"ז) קורס בהיקף 4 נ"ז ממחלקה אחרת- על הסטודנט לפנות ישירות למחלקה המבוקשת ולעמוד בדרישות הקורס של המחלקה בה הוא בחר.

 • יש להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנה א'- הנחיות מלאות להגשת הצעת מחקר
 • את הצעת המחקר יש להגיש לגב' שולי זרוק מרכזת תארים מתקדמים/גב' אורה ברק מתאמת תארים מתקדמים, במייל:

   politics.ma-phd@biu.ac.il

 • שנה לאחר אישור הצעת המחקר יש להגיש דו"ח התקדמות על כתיבת המחקר.

סטודנטים שאינם עומדים בלוחות הזמנים להגשת הצעת המחקר/עבודת דוקטור עליהם לפנות וליידע את מרכזת התארים המתקדמים במייל: politics.ma-phd@biu.ac.il


לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת פרטי מידע לשנת תשפ"ה

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום במערכת  האינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!