מידע על לימודי תואר שני במדעי המדינה

להרשמה                             ליצירת קשר

העלייה בחשיבותו של מקצוע מדעי המדינה ובמוניטין של המחלקה בבר-אילן מתבטאת היטב בזינוק משמעותי במספר הסטודנטים והסטודנטיות הבוחרים ללמוד אצלנו מדעי המדינה כמקצוע  ובמיוחד תואר שני במדעי המדינה.

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר שני:

  • מסלול א' מדעי המדינה תואר שני עם תזה (14 נק"ז)
  • מסלול ב' מדעי המדינה תואר שני ללא תזה (18 נק"ז)

תנאי הקבלה לתואר שני במדעי המדינה:

מסלול א' עם תזה

נדרש ממוצע מינימום 86* וכן ראיון עם יועץ אקדמי לתואר שני-

מסלול ב' ללא תזה

נדרש ממוצע מינימום 80* בכדי להתקבל-

נדרש ממוצע מינימום 76* בכדי להתקבל-

למידע נוסף והרשמה ללימודי תואר שני במדעי המדינה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו עוד היום דרך טופס יצירת קשר ואנו נשמח ללוות אותך ולספר עוד על התוכנית.

קורסי השלמה בלימודי מדעי המדינה תואר שני

בכל מסלולי תואר שני במדעי המדינה, סטודנטיות וסטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72 לפחות.

קורסי ההשלמה לתואר שני במדעי המדינה ניתנים בצורה מקוונת בסמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה.

  1. מבוא למדעי המדינה (2 נק"ז)

מתוך הקורסים הבאים (אחד בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

  1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 נק"ז)
  2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים (2 נק"ז)

חובות נוספות ללימודי מדעי המדינה תואר שני

בנוסף לחובות המחלקה, על הסטודנטים להשלים את חובת היהדות בהתאם לתקנון האוניברסיטה וכן חובת אנגלית בהתאם למסלול הלימוד. 

למידע נוסף ניתן לפנות אל מרכזת התארים המתקדמים  

*כיוון שמספר המקומות בתוכנית תואר שני במדעי המדינה מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

**המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים

למידע נוסף והרשמה ללימודי תואר שני במדעי המדינה אנו מזמינים אותך לפנות אלינו עוד היום דרך טופס יצירת קשר ואנו נשמח ללוות אותך ולספר עוד על התוכנית.

להרשמה                             ליצירת קשר