יצירת קשר

במייל:

rosmane@biu.ac.il

בדואר:

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל
המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002