שלחו לחבר

מסלול א' עם תזה (14 שעות שנתיות)

להרשמה

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול א' מממוצע 86 ומעלה. 
 • ראיון עם יועץ אקדמי לתואר שני.
 •  סיום קורסי השלמה בממוצע 72% לפחות. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:

מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 86% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).

מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה ועומדים בתנאי הקבלה (כולל כל חוגי הלימוד):

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות. 

קורסי ההשלמה נלמדים בצורה מקוונת (אינטרנט) במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה:

 1. מבוא למדעי המדינה (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)
 2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים   (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)

אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני הן:

 1. מדעי המדינה 
 2. לימודי צבא ובטחון
 3. ממשל ומדיניות ציבורית

חובות הסטודנטים במסלול א':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 14 שעות שנתיות=28 נקודות זכות: 
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 2. יסודות הכתיבה המדעית (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 3. קורס התמחות לפי מגמות (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 4. שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 5. קורסי בחירה (6 שעות שנתיות= 12 נקודות זכות)
 • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף שנה א'.
 • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'.
 • משך הלימודים: שנתיים אקדמאיות.
 • יהדות ואנגלית בהתאם לתקנון האוניברסיטה.

 

יועץ אקדמי- דר' נחשון פרז 

יועצת לענייני סטודנטים - גב' אוריאן יחזקאל 

מתאמת: גב' שולי זרוק  

טלפון:  03-5318578

 

* כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

תאריך עדכון אחרון : 17/06/2020