מסלול א' עם תזה (14 ש"ש)

שלחו לחבר

להרשמה

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול א' מ- 86 ומעלה. 
 •  סיום קורסי השלמה בממוצע 72% לפחות. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:

מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 83% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).

מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה ועומדים בתנאי הקבלה (כולל כל חוגי הלימוד):

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות. 

קורסי ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת (אינטרנט):

 1. מבוא לממשל ופוליטיקה (2 ש"ש)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית (2 ש"ש)
 2. מבוא ליחסים בינלאומיים+ תרגיל   (2 ש"ש)

אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני הן:

 1. יחסים בינלאומיים
 2. ממשל ומדיניות ציבורית
 3. צבא, ביטחון ומודיעין (במגמה זו יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לחוגי הלימוד בתואר ראשון).

חובות הסטודנטים במסלול א':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 14 ש"ש:
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2 ש"ש)
 2. יסודות הכתיבה המדעית (2 ש"ש)
 3. קורס התמחות (לפי מגמות) (2 ש"ש)
 4. שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה (2 ש"ש)
 5. קורסי בחירה (6 ש"ש)
 • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף שנה א'.
 • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'.
 • משך הלימודים: שנתיים בלבד

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.