אודות המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הוקם ב- 29 ליוני 1986 ביוזמתה ובמימונה של הקהילה היהודית בבריטניה לכבודו של שלמה ארגוב.

במשך תקופת פעילותו עסק המרכז בארגון כנסים ובהוצאת פרסומים אקדמיים בנושאים הקשורים בזהותה היהודית של מדינת ישראל ויחסי הגומלין שבינה לבין יהדות התפוצות.

המרכז על שם שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל עוסק במכלול הנושאים הקשורים בהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית וביטוייה בשני מישורים עיקריים:

  1. הזיקה ההדדית שבין מדינת ישראל ויהדות התפוצות. בכך כלול, מצד אחד - תרומתה של המדינה לשימור ולחיזוק זהותם היהודית של היהודית בתפוצות, השתתפותה במאבק באנטישמיות ופעילותה בתחומי העלייה והקליטה. ומצד שני - ביטוי הסולידריות של יהודי התפוצות עם מדינת ישראל ותרומתם לחיזוקה וביסוסה ולהגנת האינטרסים שלה.העיסוק בנושאים אלה כולל גם גילויים של מתח ומאבק ביחסים בין המדינה ויהדות התפוצות על רקע שאלות של הקצאת משאבים וניגודי אינטרסים וכיו"ב.
  2. מאפייני זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כפי שבאים לידי ביטוי בחוקי המדינה, סמליה וטקסיה ובצביון רשות הרבים שלה. לכך קשורים נושאים כגון: השפעת המסורת המדינית היהודית על דפוסי המשטר והחוק בישראל, סוגיות של דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה וכיו"ב. גם בנושאים אלה ההתייחסות היא לתחומים של הסכמה ומחלוקת גם יחד.

המרכז מבקש לתרום להבנה טובה יותר של הנושאים שבתחום עיסוקו ולליבון הבעיות הקשורות בהם על ידי ייזום ועידוד של מחקרים ועריכתם של כנסים וימי עיון והוצאתם לאור של פרסומים בנושאים אלה