מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל

ראש המרכז: ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמן 

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל הנו מרכז מחקר השואף להבנה טובה יותר של החברה הישראלית, התפוצות ויחסי הגומלין ביניהם. תכנית העבודה של המרכז כוללת מחקר של הצוות, ארגון כנסים וסמינריונים המוקדשים לנושאים יהודיים אקטואליים, ופרסום חומרים רלוונטיים לתחומי ההתמחות של המרכז. כדי למקסם השפעתו, המרכז משתף פעולה עם מוסדות מחקר וארגונים יהודיים בארץ ובתפוצות תוך כדי ארגון וביצוע משותף של רוב עבודתו. אחד מהפרוייקטים המשותפים המובילים (עם הוועדה האמריקאי-יהודי) הנו סידרת מונוגרפים בנושא השפעת יהודי צפון אמריקה על החיים בישראל.