תוכנית ממשל ומדיניות ציבורית מגמת מינהל, ביקורת פנימית וציבורית

להרשמה                             ליצירת קשר

תואר שני בביקורת פנים הוא ייחודי ומשלב בין ממשל ומדיניות ציבורית, המהווים דיסציפלינה מרכזית במדעי המדינה לבין תחום המנהל, ביקורת פנימית וציבורית. לימודי ביקורת פנימית וציבורית מותאמים לאנשים עובדים ומתקיימים בימי שלישי ושישי לאורך שנה קלנדרית מלאה. הלימודים נועדו להקנות לסטודנטים ידע תאורטי ומעשי בתחומי הביקורת הפנימית והציבורית ולהכשירם לעסוק במקצוע זה. בתוכנית מלמדים מיטב המרצים מן האקדמיה ואנשי מקצוע מומחים מהשורה הראשונה - בעלי ניסיון ומוניטין בתחומם.

מקצוע המבקר הפנימי הוא חשוב ומרכזי למדינה ולחברה. מבקר פנימי קיים מכוח חוק כמעט בכל הארגונים הציבוריים, ובהם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בנקים, בתי חולים ועוד. בשנים האחרונות יש מבקרים פנימיים גם בגופים עסקיים רבים, המעוניינים בביקורת ניהולית למטרות תיקונים פנימיים ומבניים והתייעלות. ממבקרים פנימיים נדרשת בקיאות ברזי הניהול העסקי על היבטיו השונים.

מה כוללים לימודי ביקורת פנימית וציבורית לתואר שני?

במסגרת לימודי ביקורת פנימית וציבורית נחשפים לעבודת הביקורת וסביבתה. סביבה בה המבקרים נדרשים לפעול ולהבין את ההשלכות והמשמעויות הנגזרות מדוחות המבקר, שהינם תוצר של עבודת הביקורת.

הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בתוכנית ביקורת פנימית וציבורית ירכשו כלים מתודולוגיים תיאורטיים, יתנסו, יערכו ביקורת בארגון באופן עצמאי ובהנחיית המבקר הפנימי ויצברו ניסיון מעשי משמעותי בעבודת הביקורת הפנימית. כל אלו ביחד יאפשרו להם להשתלב במקצוע הביקורת הפנימית או בתחומים שונים ומגוונים הקשורים למנהל ציבורי או נגזרים ממנו. 

בתוכנית תואר שני בביקורת פנים ילמדו מיטב המרצים מן האקדמיה ואנשי מקצוע מומחים מהשורה הראשונה – בעלי ניסיון ומוניטין בתחומם.

הלימודים נלמדים במשך שנה אקדמית אחת, פעמיים בשבוע. 

לקבלת מידע נוסף בנושא תואר שני בביקורת פנים צרו עמנו קשר ונחזור אליכם בהקדם.

 

תנאי קבלה לתוכנית תואר שני בביקורת פנים ממשל ומדיניות ציבורית

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע של 76 ומעלה, ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

 קורסי השלמה הנדרשים לתוכנית תואר שני בביקורת פנים:

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה מבר אילן ומעוניינים ללמוד ביקורת פנימית וציבורית לתואר שני, יידרשו בהשלמות על פי קביעת המחלקה.

הקורסים יינתנו בסמסטר א' בשנת הלימודים. הקורסים הינם קורסים מקוונים.

על הסטודנטים להגיע לממוצע כולל של 72 בקורסי ההשלמה.

קורסי ההשלמה הם:

  1. מבוא למדעי המדינה - 4 נ"ז
  2. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית - 4 נ"ז

שכר לימוד בתוכנית לימודי ביקורת פנימית וציבורית:

גובה שכר הלימוד 200% כפי שנקבע ע"י המל"ג (פרטים בהוראות ההרשמה)

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

חובות נוספות במסגרת תוכנית תואר שני בביקורת פנים:

לימודי יסוד -

סטודנט שהינו בוגר בר אילן מחוייב ב- 4 נ"ז לימודי יסוד, מי שאינו בוגר בר אילן מחוייב 8 נ"ז בלימודי יסוד.

את הרישום לקורסי היסוד עליכם להסדיר מול לימודי יסוד ביהדות.

 כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות אלה.

ראש התוכנית- ד"ר אמיר סרי 

מערכת שעות לפי שנים בתוכנית תואר שני בביקורת פנים ממשל ומדיניות ציבורית:

תשפד תשפג תשפב תשפא

תשפ 

קבוצה 39

קבוצה 38

 

לקבלת מידע נוסף בנושא לימודי ביקורת פנימית וציבורית צרו עמנו קשר ונחזור אליכם בהקדם.

להרשמה                             ליצירת קשר