שאלות ותשובות

קישור להרשמה

אילו מסמכים יש לשלוח על מנת להירשם לתוכנית?

 • קורות חיים בהם יצוין ניסיון תעסוקתי, ניסיון התנדבותי, שירות לאומי או צבאי, תחומי עניין שרלוונטיים.
 • מכתבי המלצה ממעסיקים, מפקדי צבא, מנהלים בשירות לאומי וכו'.
 • צילום מסך של ממוצע הציונים (85 ומעלה).
 • תמונה עדכנית.
 • להירשם בלינק המופיע בעמוד התכנית באתר המחלקה.

אילו דברים יש לשקול טרם הרשמה לתכנית ?

 • פניות של יום אחד בשבוע באופן קבוע לצורך ההתמחות.
 • פניות בימי ראשון בבוקר עבור קורס הסמינריון במדיניות ציבורית. 

האם הסטודנטים רשאים לבחור את מקום ההתמחות?

 • מקום ההתמחות נבחר על פי נתוני הסטודנטים, הריאיון האישי וצרכי מקום ההתמחות עצמו תוך התחשבות ברצונות הסטודנט.

איך מתבצע תהליך קבלה למקום ההתמחות?

 • רכזת התוכנית פונה למקומות ההתמחות, נשלחים קורות חיים מתאימים ומתנהל משא ומתן עם מעסיקים. לאחר שמתגבשות הבנות, הסטודנטים נשלחים לראיון אצל המעסיק. במידה והשיבוץ לא צלח ממשיכים לחפש התמחות עד שמאותרת התמחות מתאימה. חשוב להדגיש - תהליך הראיונות והקבלה למקומות ההתמחות, בפני עצמו הוא התנסות חשובה לחיים.

האם ההתמחות בשכר?

 • לא, ההתמחות על בסיס התנדבות.

כיצד מתבצע דיווח שעות ההתמחות?

 • באמצעות מערכת דיווח אינטרנטי. הסטודנטים מעדכנים את השעות, המעסיק מאשר או לא. בהתאם השעות מעודכנות אוטומטית.

מה הדרישות האקדמיות?

 • השתתפות בקורס מדיניות ציבורית וכתיבת עבודה סמינריונית.

האם הסמינריון הוא בנוסף לדרישות האקדמיות הנדרשות במסגרת התואר?

 • לא. הסמינריון מדיניות ציבורית הוא במקום אחד הסמינריונים הנדרשים בחובות התואר.

האם העבודה הסמינריונית צריכה להתבסס על העבודה המעשית?

 • הסמינריון יכול לעסוק בכל נושא הקשור למדיניות ולנושאים קרובים הנלמדים בקורס. משתתפי התוכנית יכולים לכתוב על נושא שקשור למקום ההתמחות ובכך להשתמש בנגישות שתהיה להם לנתונים ומידע אך אין זו חובה. בשנים עברו סטודנטים כתבו סמינריונים על מקום ההתמחות דוגמת קביעת מדיניות במשרד התחבורה אך גם בנושאים אחרים הקרובים לליבם כדוגמת שילוב נשים בצה"ל.

איך אפשר להסתדר עם העומס? 

 •  בנושא ההתמחות - מניסיון השנים הקודמות, סטודנטים שהקצו יום קבוע בשבוע להתמחות של כ-  6 שעות הצליחו לסיים את ההתמחות בארבעה חודשים בלבד. ויחד עם זאת, התוכנית מאפשרת ביצוע שעות ההתמחות עד סוף השנה האקדמית. ובמקרים חריגים נשקלת אפשרות להשלים את השעות מעבר לכך.
 • בנושא הסמינריון - הסמינריון הוא במקום סמינריון חובה בשנה ג'. כמו כן, שיעורים פרונטליים יתקיימו בסמסטר א' בלבד, ובסמסטר ב' יתקיימו פגישות אישיות. מניסיון סטודנטים שהשתתפו בתוכנית בהיותם בשנה ב', הדבר הקל עליהם משמעותית בשנה ג'.