תקנון המחלקה לתואר שלישי לפי שנים

לצפייה בתקנון של שנת הלימוד יש ללחוץ על שנת הלימוד הרצויה: 

 

תקנון המחלקה הינו תוספת על התקנון האוניברסיטאי ואינו בא במקום, 

לצפייה בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים לחץ כאן