השלמת תזה

להרשמה                             ליצירת קשר

במחלקה למדעי המדינה ניתן לבצע מסלול להשלמת תזה.

מסלול זה מתאים למי שסיים תואר שני ללא תזה בתחום מדעי המדינה ודומיו בממוצע של 86 לפחות ומעוניין להרחיב את ידיעותיו והתמחויותיו לכתוב עבודת תזה. 

תנאי הקבלה:

 1. תואר שני ללא תזה ממוסד אקדמי מוכר בתחום מדעי המדינה (או בדיסיפלינות דומות). 
 2. ממוצע 86 לפחות בתואר השני
 3. ממוצע 85 לפחות בקורסי הסמינר בתואר השני 
 4. ראיונות ויעוץ עם יו"ר הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים והיועץ האקדמי לתואר שני. 
 5. מציאת מנחה 
 6. עמידה בדרישות בית הספר ללימודים מתקדמים.

תהליך הקבלה:

 1. פנייה במייל אל יו"ר הוועדה המחלקתית, במייל זה יש להציג את הנתונים מהתארים הקודמיםולספק רקע תמציתי אודות המועמד/ת, ועל תחומי העניין עבור כתיבת עבודת המחקר. 
 2. לאחר אישורו של יו"ר הוועדה המחלקתית להמשך ההליך יש לפנות אל היועץ האקדמי לתואר שני עבור ראיון קצר, תיאום ציפיות והסבר על המסלול ותנאיו. יתכן ובנוסף לתכתובת עם היועץ האקדמי יתקיים ראיון ופגישת תיאום ציפיות והסברים יחד עם מרכזת התארים המתקדמים במחלקה. 
 3. השלב האחרון לפני ביצוע הרישום בפועל הינו מציאת מנחה מתאים/ה, יש לבצע בדיקה מי מבין חברי הסגל האקדמי במחלקה יכול/ה להתאים מבחינת תחומי העניין והמחקר אותו תרצו לחקור ובהתאם לפנות במייל בנסיון לקבל את הסכמתם להנחייה במסלול זה. 
 4. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמנחה ועדכון מרכזת התארים המתקדמים ניתן לבצע רישום רשמי עבור השלמת תזה. 
 5. עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית- הקבלה ללימודים במסגרת מסלול השלמת תזה כפופה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים. 

מסלול הלימודים:

 1. משך הלימודים כשנתיים, במהלכם יש להשלים קורסים במידה ואלה נדרשים, כתיבת הצעת המחקר, כתיבת עבודת התזה ובחינת הגנה. 
 2. תיתכן דרישה לקורסים בהיקף של עד 5 שעות שנתיות (20 נ"ז), לפי החלטת יו"ר הוועדה המחלקתית והמנחה (את הקורסים יש לסיים בממוצע 86 לפחות, במידה ומעוניינים להמשיך לדוקטורט במחלקה)  
 3. בנושא חובת יהדות ואנגלית יש לקרוא את נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.

דגשים חשובים: 

 • השלמת כל חובות המסלול מקנה אישור על כתיבת התזה. 
 • הקבלה לדוקטורט אינה אוטומטית למסיימי מסלול זה- יש לעבור תהליך קבלה מלא למסלול דוקטורט. 
 • שכר הלימוד הינו 100% שכר לימוד, לפרטים נוספים.

להרשמה                             ליצירת קשר