שלחו לחבר

מסלול ב' בלי תזה (18 שעות שנתיות)

להרשמה

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול ב' מממוצע 80 ומעלה.

 • סיום קורסי ההשלמה בממוצע 72%. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במסלול ב' במדעי המדינה:

 1. מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).
 2.  מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה אם עומדים בתנאי הקבלה (ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד) וסיום קורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות.

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות. 

קורסי ההשלמה נלמדים בצורה מקוונת (אינטרנט) במהלך סמסטר א':

 1. מבוא למדעי המדינה (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)
 2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים   (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)

אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני הן:

 1. מדעי המדינה 
 2. ממשל ומדיניות ציבורית
 3. לימודי צבא ובטחון

חובות הסטודנטים במסלול ב':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 18 שעות שנתיות = 36 נקודות זכות
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 2. קורס התמחות לפי מגמות (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות)
 3. קורסי בחירה (10 שעות שנתיות= 20 נקודות זכות)
 4. 2 סמנריונים (4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות) 
 •  על הסטודנט לסיים את כל חובותיו בשנה אקדמית אחת בלבד!

חובות נוספות:

 • לימודי יסוד ביהדות

בוגרי בר-אילן יהיו חייבים בקורס יהדות אחד (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות) ומי שאינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים  בשני קורסי יהדות (4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות).

 • אנגלית

החל משנת הלימודים תשעח ניתן פטור מחובת האנגלית לתלמידי מסלול ב' – ללא תזה.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

 

יועץ אקדמי- דר' נחשון פרז 

יועצת לענייני סטודנטים - גב' אוריאן יחזקאל 

מתאמת: גב' שולי זרוק  

טלפון:  03-5318578

 

* כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

 

תאריך עדכון אחרון : 08/02/2021