מסלול ב' בלי תזה (18 ש"ש)

שלחו לחבר

להרשמה

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול ב' מ- 80 ומעלה.
 • סיום קורסי ההשלמה בממוצע 72%. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במסלול ב' במדעי המדינה:

 1. מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).
 2.  מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה אם עומדים בתנאי הקבלה (ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד) וסיום קורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות.

קורסי ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת (אינטרנט):

 1. מבוא לממשל ופוליטיקה  (2 ש"ש)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית (2 ש"ש)
 2. מבוא ליחסים בינלאומיים (2 ש"ש)

תיאור מגמות במסלול בלי תזה (18 ש"ש)

ממשל ומדיניות ציבורית: 

תחום המדיניות הציבורית עוסק בבירוקרטיה ותרבות מינהלית, קבלת החלטות ותקצוב, אתיקה ונורמות, ניהול ויישוב סכסוכים במדיניות ציבורית, גיבוש ועיצוב המדיניות הציבורית באמצעות משא ומתן. התחום כולל את הממשל והמדיניות הציבורית בישראל.

יחסים בינלאומיים: 

תחום היחב"ל מדגיש את הנושאים הבאים:
מדינה ולאום, יחסים בין מדינות, ריאליזם וליברליזם, משטרים ומוסדות בינ"ל, ביטחון קיבוצי, קונפליקטים אתניים מתמשכים במאה ה-21.

צבא, ביטחון ומודיעין:

מהפכת מידע המתעצמת, ההשתנות במאפייני המלחמה והתהפוכות במזרח התיכון מחייבים אותנו לבחון מחדש את האופן שבו אנו חוקרים, מבינים ועוסקים בביטחון, בצבא ובמודיעין. 

תמהיל המענה לאתגרים בין זרועות הצבא, ארגוני הביטחון והגופים העוסקים במדיניות, דיפלומטיה ותודעה משתנה. למשל, בסביבה של לחימה בסביבה מורכבת- דוגמת המרחב האורבני, הקרב על התודעה ולוחמה מדינית, קיברנטית (סייבר), כלכלית ומשפטית- המודיעין, יותר מתמיד, הוא הבסיס לפעולה. 

חובות הסטודנטים במסלול ב':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 18 ש"ש 
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2  ש"ש)
 2. קורס התמחות לפי מגמות (2 ש"ש)
 3. קורסי בחירה (14 ש"ש)
 •  על הסטודנט לסיים את כל חובותיו בשנתיים בלבד.

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.