מלגות ותמיכות

תמיכת מרכז ארגוב במחקרים

מרכז ארגוב תומך במחקרים העוסקים בנושאי הליבה של המרכז.

ניתן לקבל תמיכה עבור שירותים חיצוניים למחקר כגון: תרגום, עריכה, תמלול, וכיוצ"ב.

תנתן קדימות לסטודנטים לתארים מתקדמים ולחוקרים שלהם אין מקורות תמיכה אחרים.

לבקשת תמיכה, יש לכתוב לראש המרכז במייל:

rosmane@biu.ac.il

  • לתאר את המחקר (פיסקה לכל היותר) ואת זיקתו לנושאי הליבה של המרכז.
  • לפרט את הנושא שבשבילו נדרשת תמיכה (פיסקה) ואת עלותו.

 

מלגת ארגוב לתלמידי מחקר מצטיינים

בכל שנה מעניק מרכז ארגוב לחקר העם היהודי שתי מלגות לדוקטורנטים לקבלת מלגה מטעם המרכז.

דוקטורנטים אשר הצעות המחקר שלהם התקבלה ואשר זקוקים לסיוע בזמן לימודיהם, ושנושא המחקר קשור לנושאי הליבה של מרכז ארגוב יכולים להגיש מועמדות.

סכום המלגה: עד 2500 ש"ח.

קול קורא למלגה מתפרסם בחודש ינואר.

 

מלגות ארגוב להשתתפות בכנס האגודה לחקר ישראל – AIS

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי מזמין סטודנטים לתארים מתקדמים להגיש מועמדות לקבלת מלגת השתתפות בכנס השנתי לאגודה לחקר ישראל – Association for Israel Studies (AIS).

לפרטי הכנס –

 http://aisisraelstudies.org/Conferences

 

ניתן להגיש מועמדות עם קבלת מכתב הקבלה לכנס.

יש לשלוח:

  • קו"ח
  • תקציר ההצעה שהתקבלה לכנס

זוכים יהיו פטורים מתשלום דמי השתתפות בכנס ויציגו כאורחי מרכז ארגוב.

לבקשת מלגה, יש לכתוב לראש המרכז במייל:

rosmane@biu.ac.il