פרטי מידע- לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה

שלחו לחבר

תוכנית ייחודית זו, ראשונה מסוגה בארץ, פותחה ונבנתה על מנת לתת מענה לצורכי העובדים במערכת הביטחון, במשרדים וארגונים ממשלתיים, רשויות מקומיות ובתעשיות הביטחוניות.

מטרת התכנית: לאפשר לסטודנטים לקבל בסיס ידע, הבנה והכרה של כלים מרכזיים בעולם הסייבר בדגש על הסגנות והאיומים הטמונים בו ודרכיי התמודדות מערכתיות ואינטגרטיביות ברמה המדינתית והארגונית.

התכנית נבנתה על בסיס ניתוח של תכניות מובילות בחוץ לארץ בתחום זה, והיא כוללת את הרכיבים הבאים המשלבים בין תאוריה וידע אקדמי לבין ידע מעשי:

  • תאוריה וידע בין-תחומיים במגוון חוגים במדעי החברה בדגש על מדע המדינה, אסטרטגיה, ביטחון לאומי ויחסים בין לאומיים הרלבנטיים לעיסוק בהקשר הרחב של הסייבר.
  •  היכרות עם ההקשר הטכנולוגי: עולם הסייבר המבוסס על מחשבים ורשתות מחשבים הנו טכנולוגי במהותו, ונדרשת היכרות בסיסית עם רכיבי הטכנולוגיה על מנת לעסוק בו.
  • סוגיות באסטרטגיה של הסייבר בהיותו רכיב מפתח  באסטרטגיה הלאומית ובביטחון הלאומי.
  • סוגיות בהגנת הסייבר: הכרת ההיבטים המרכזיים בעיסוק בהגנת סייבר בדגש על הכנת הארגון לאירוע סייבר וניהול משברים.
  • החיבור בין המודיעין לעולם הסייבר שהנו בעל השפעה רבה על שני העולמות.
  • היכרות עם סוגיות פרקטיות: למשל, היבטי פיקוד וניהול הרלבנטיים גם לתחום הסייבר, תכנון רכיבי מענה לאתגר הסייבר, התמודדות עם משברים ומחקר מודיעיני לצרכיי הגנת הסייבר. 

התכנית והמגמה יאפשרו לסטודנטים לשלב את היבטי הסייבר בתפקידיהם בארגונים ולהוביל רכיבים מתהליכי ההגנה, ההיערכות לאירוע וההתמודדות עם משברים בתחום הסייבר.

תנאי קבלה :

בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

על המועמדים להגיש את מועמדותם לבית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני, בצירוף המסמכים הנדרשים מצורף קישור: https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=176

הועדה המחלקתית תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב בקורסי השלמה במידת הצורך.

השלמות

סטודנטים שלא למדו תואר ראשון במדעי המדינה, ידרשו לקורס השלמה מקוון אשר ילמד בסמסטר א'.

על הסטודנט לעמוד בציון ממוצע של 72 בקורס ההשלמה כדי לעבור למעמד מן המניין.

קורס השלמה

  • מבוא למדעי המדינה (2 שעות שנתיות) 

ימי הלימוד:

ימי שלישי בין השעות 14:00-22:00 , ימי שישי 8:00-13:30

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף בהתאם לחובות הסטודנט.

חובות נוספות:

  • לימודי יסוד ביהדות

בוגרי בר-אילן מחוייבים בקורס יהדות אחד (2 שעות שנתיות) ומי שאינם בוגרי בר-אילן מחוייבים  בשני קורסי יהדות (4 שעות שנתיות).

  • אנגלית

החל משנת הלימודים תשע"ח ניתן פטור מחובת האנגלית לתלמידי מסלול ב' – ללא תזה.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה