פרויקטים

שלחו לחבר

מרכזת פרוייקטים ותכנית ביקורת

אורה ברונשטיין
מייל: bronsto@mail.biu.ac.il
 

מזכירת פרוייקטים ותכנית ביקורת

אפרת אוזן

מייל: Projects.Politics@mail.biu.ac.il 

 

 בניין 213

חדר: 3.04
טלפון במשרד: 03-5318386