שלחו לחבר

לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה

להרשמה

מרחב הסייבר הביא עמו מהפכה בכל תחומי חיינו, והוא מאפשר זמינות מידע וידע, אינטראקציה, מסחר, אספקת שירותים ועוד.

יחד עם המהפכה והשינויים בחיינו אנו עדים בו גם לתופעות של עבריינות, פשע וריגול. תופעות אלו באות לידי ביטוי בגניבת מידע וידע, בשיבוש ובגרימת נזק למערכות ולשירותים הניתנים על ידי ארגונים ללקוחותיהם, בדגש על ארגונים ממשלתיים, מוניציפאליים וכלכליים.

בשנת 2017 בוצעו בישראל למעלה מ- 2,000,000 תקיפות סייבר. היקף נזקי התקיפות הכולל בעולם עמד על למעלה מ- 500 מיליארד דולר. כך למשל, מספר התקיפות המדווחות על רשויות מקומיות עמד על למעלה
מ- 40,000 בשנה.

תקיפות הסייבר פוגעות בתפקוד ארגונים, בחוסנם וביכולתם לספק שירותים/מוצרים ללקוחותיהם.

ההתמודדות הארגונית מול תקיפות הסייבר נדרשת להיות מערכתית וכלל ארגונית: החל ממנהל הארגון הנדרש להתוות אסטרטגיה ומדיניות ולהקצות תקציבים לכך, היועץ המשפטי, הדוברות ויחסי הציבור, קצין הביטחון הנדרש ליישם אמצעים למניעת גישה למערכות, אנשי משאבי האנוש, אגף ההדרכה, אנשי המחשוב הנדרשים ליישם הלכה למעשה טכנולוגיות הגנה ומנהל הגנת הסייבר הארגוני האחראי לסנכרן ולהוביל את המאמצים.

 

תאריך עדכון אחרון : 04/11/2021