תוכנית לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה

להרשמה                             ליצירת קשר

מגמה ייחודית זו, ראשונה מסוגה בארץ, פותחה ונבנתה על מנת לתת מענה לצורכי העובדים במערכת הביטחון, במשרדים וארגונים ממשלתיים, רשויות מקומיות ובתעשיות הביטחוניות.

מטרת המגמה: לאפשר לסטודנטים לקבל בסיס ידע, הבנה והכרה של כלים מרכזיים בעולם הסייבר בדגש על הסגנות והאיומים הטמונים בו ודרכיי התמודדות מערכתיות ואינטגרטיביות ברמה המדינתית והארגונית.

המגמה נבנתה על בסיס ניתוח של תכניות מובילות בחוץ לארץ בתחום זה, והיא כוללת את הרכיבים הבאים המשלבים בין תאוריה וידע אקדמי לבין ידע מעשי:

  • תאוריה וידע בין-תחומיים במגוון חוגים במדעי החברה בדגש על מדע המדינה, אסטרטגיה, ביטחון לאומי ויחסים בין לאומיים הרלבנטיים לעיסוק בהקשר הרחב של הסייבר.
  •  היכרות עם ההקשר הטכנולוגי: עולם הסייבר המבוסס על מחשבים ורשתות מחשבים הנו טכנולוגי במהותו, ונדרשת היכרות בסיסית עם רכיבי הטכנולוגיה על מנת לעסוק בו.
  • סוגיות באסטרטגיה של הסייבר בהיותו רכיב מפתח  באסטרטגיה הלאומית ובביטחון הלאומי.
  • סוגיות בהגנת הסייבר: הכרת ההיבטים המרכזיים בעיסוק בהגנת סייבר בדגש על הכנת הארגון לאירוע סייבר וניהול משברים.
  • החיבור בין המודיעין לעולם הסייבר שהנו בעל השפעה רבה על שני העולמות.
  • היכרות עם סוגיות פרקטיות: למשל, היבטי פיקוד וניהול הרלבנטיים גם לתחום הסייבר, תכנון רכיבי מענה לאתגר הסייבר, התמודדות עם משברים ומחקר מודיעיני לצרכיי הגנת הסייבר. 

המגמה תאפשר לסטודנטים לשלב את היבטי הסייבר בתפקידיהם בארגונים ולהוביל רכיבים מתהליכי ההגנה, ההיערכות לאירוע וההתמודדות עם משברים בתחום הסייבר.

הלימודים נלמדים במשך שנה אקדמית אחת, פעמיים בשבוע. 

ראש התוכנית- פרופ' איתן שמיר

מערכת השעות לפי שנים 

תשפה תשפד תשפג תשפב תשפא תשפ

 

להרשמה                             ליצירת קשר