דו חוגי מובנה עם המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

להרשמה                             ליצירת קשר

הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מגוון של קורסים בתחומי הממשל, יחסים בינלאומיים, מחשבה מדינית, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, פוליטיקה ישראלית, אסטרטגיה וביטחון לאומי. 

התוכנית מתפרשת על 3 שנים.

תיאור המסלול:

השילוב של תואר ראשון במדע המדינה ותואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מפגיש בין תחומי ידע משלימים. מדע המדינה עוסק לרוב בחקר התנאים הפוליטיים המעצבים את האופן בו פועלת המדינה, ובוחן תחומי ריבונות, ארגונים פוליטיים, ועוד. הסוציולוגיה עוסקת לרוב בחקר התנאים החברתיים המשפיעים על תנאים הפוליטיים הללו. כך למשל, הסוציולוגיה מנתחת את המקורות החברתיים היכולים להסביר הכרעות פוליטיות שלהן השלכה על מדיניות או מציאות מדינתית, וכן ממדים חברתיים של ארגונים מדינתיים כמו הצבא. מגדר, הגירה, דת, שוק העבודה, אזרחות, זהויות, סולידריות חברתית, החברה האזרחית, לאומיות גלובליזציה, הם מושגים מרכזיים הן במדע המדינה והן בסוציולוגיה והעיון בהם משתי נקודות המבט של שתי הדיסציפלינות, מהווה תשתית ידע חיונית לפיתוח ההתמקצעות התיאורטית והמעשית בחקר הממשל, הפוליטיקה, המדינה והמדיניות. 

התיאוריות הקלאסיות והמתקדמות בשני התחומים משמשות בידי חוקרים ותלמידים כלי חשוב לניתוח ההקשר החברתי והמסגרות בתוכם פועלת המדינה וארגונים ופעולות המתייחסים אליה. מדע המדינה מעניק מסגרות תיאורטיות, כלים כמותניים ואיכותניים, ומושגים להבנת השדה המחקרי המדיני, במובנו הרחב. הסוציולוגיה מוסיפה מתודות משלימות למה שנלמד במסגרות מדע המדינה, כגון תורת הריאיון הנהוגה בסוציולוגיה האיכותנית או האתנוגרפיה הנוהגת באנתרופולוגיה. התוצאה היא עושר תיאורטי ומתודולוגי היכול לסייע בהשגת ההתמקצעות והמיומנות הנדרשים מאנשי מדע המדינה ובהם יועצים פוליטיים, מבקרי ממשל, פקידות ממשלית, אנשי תקשורת במגוון תחומי העניין שלהם.

תנאי קבלה: 

  • מועמדים ללא ציון פסיכומטרי:
  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 98.
  2. מבחן אמי"ר או אמיר"ם

 

תכניות לימודים מפורטות לפי שנים: 

שנת הלימודים הראשונה תוכנית הלימודים
תשפה לצפייה
תשפד לצפייה
תשפג לצפייה
תשפב לצפייה
תשפא לצפייה
תשפ לצפייה
תשעט לצפייה
 
 
*התוכנית נתונה לשינויים 
 

למידע נוסף ולהרשמה למסלול דו חוגי מובנה במחלקה למדעי המדינה, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר כעת ואנו נחזור בהקדם.

להרשמה                             ליצירת קשר