פרטי מידע על התכניות

שלחו לחבר

 

במחלקה למדעי המדינה מתקיימות תכניות בממשל ומדיניות ציבורית:

1. ממשל ומדיניות ציבורית – בהתמחות בממשל וביקורת פנימית וציבורית

2. ממשל ומדיניות ציבורית- משרדי ממשלה 

 

תנאי הקבלה:

  • תואר ראשון בממוצע 76 ומעלה במוסד אקדמי מוכר
  • סיום קורסי ההשלמה בממוצע 72 

קורסי השלמה:

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72 לפחות. 

קורסי ההשלמה נלמדים בצורה מקוונת (אינטרנט) במהלך סמסטר א':

  1. מבוא למדעי המדינה (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)
  2. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 שעות סמסטריאליות= 4 נקודות זכות)

חובות הסטודנטים במסלול ב':

  • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 18 שעות שנתיות = 36 נקודות זכות
  •  על הסטודנט לסיים את כל חובותיו בשנה אקדמית אחת בלבד!

חובות נוספים:

לימודי יסוד ביהדות

בוגרי בר-אילן יהיו חייבים בקורס יהדות אחד (2 שעות שנתיות= 4 נקודות זכות) ומי שאינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים  בשני קורסי יהדות (4 שעות שנתיות= 8 נקודות זכות).

אנגלית

החל משנת הלימודים תשעח ניתן פטור מחובת האנגלית לתלמידי מסלול ב' – ללא תזה.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

 

יועצת אקדמית - דר' מירב משאלי-רם

מרכזת פרויקטים- גב' אורה ברונשטיין- גורלי

מתאמת לענייני סטודנטים- גב' ליאורה טלר

טלפון:  03-5318578

מייל:    projects.politics@biu.ac.il

 

* כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.