תואר שני במגמת ממשל ומדיניות ציבורית (ללא תזה) - משרדי ממשלה

שלחו לחבר

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

המחלקה למדעי המדינה מציעה ללמוד תחום מרתק ומאתגר

כיצד המדינה מצליחה להביא לידי ביטוי את האינטרס הציבורי?

האם הדבר בכלל אפשרי?

באילו כלים ניתן לנתח מדיניות ציבורית?

האם אפשר לשפר את מערך המנהל הציבורי בכלל ובישראל בפרט, ואם כן - כיצד?

אלו הן רק חלק מהשאלות שהתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית מתייחסת אליהם.

המנהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במנהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן בקרותי ומעמיק.

המחלקה למדעי המדינה תשמח לסייע למעוניינים להירשם למגמה זו.

ההרשמה נעשית באתר בית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני, מצורף קישור להרשמה - https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66

 

מידע נוסף ניתן לקבל במחלקה בטלפון – 03-5318578

בשעות המענה הטלפוני: 

ימים ראשון, שלישי ורביעי- 9:00-12:00

ימים שני וחמישי- 11:00-13:00

נשמח לראותך כסטודנט/ית  במחלקתנו.

 

קריטריונים לקבלה:

תואר ראשון בממוצע 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

קורסי השלמה:

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה מבר אילן, יידרשו בהשלמות על פי קביעת המחלקה.

הקורסים יינתנו בסמסטר א' בשנת הלימודים. הקורסים הינם קורסים מקוונים (אינטרנט).

על הסטודנטים להגיע לממוצע כולל של 72 בקורסי ההשלמה.

קורסי ההשלמה הם:

  1. מבוא למדעי המדינה - 2 ש"ש
  2. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית - 2 ש"ש

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה)

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

חובות נוספים:

לימודי יסוד:

סטודנט שהינו בוגר בר אילן מחוייב ב- 2 ש"ש לימודי יסוד, מי שאינו בוגר בר אילן מחוייב 4 ש"ש בלימודי יסוד.

את הרישום לקורסי היסוד עליכם להסדיר מול לימודי יסוד ביהדות.

 

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות אלה.

 

לבירור פרטים נוספים:

טלפון:  אורה / ליאורה 03-5318578

שעות מענה טלפוני: 

ימים ראשון, שלישי ורביעי- 9:00-12:00

ימים שני וחמישי- 11:00-13:00

פקס:    03-7384036

דוא"ל:    projects.politics@biu.ac.il

 

  • המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים