מחשבה מדינית

שלחו לחבר

מחשבה מדינית היא התחום העוסק בליבון סוגיות יסוד הקשורים בדמות האדם, החברה והמדינה כפי שהם וכפי שהם אמורים להתקיים. בתחום זה עוסקים בטקסטים מכוננים כגון התנ"ך, הספרות היוונית, הברית החדשה וכדומה. כמו כן דנים במשנתם של הוגים מרכזיים במחשבה המערבית כגון: אפלטון, אריסטו, אוגוסטינוס,  הרמב"ם, אקווינס, מקיאבלי, הובס ולוק. 

בין הסוגיות המרכזיות העולות בתחום:

  • האם האדם טוב או רע מיסודו?
  • מהו הצדק החברתי הרצוי בשאלות כלכליות וחברתיות?
  • מהו המשטר האידיאלי?
  • כיצד צריכים להתנהל היחסים בין דת למדינה?

תכנית לימודים לשנת תשע"ח- 14 ש"ש

  (מסלול א'- עם תזה)

שנה א'

יום שלישי,  קורסי חובה –6 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-011-01

סמינר מחלקתי

ג' 16:00-14:00

71-762-01

 

תזה לתואר שני

 

71-802-01

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה 

ג' 12:00-10:00

71-887-01

 

שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה

ג' 20:00-18:00

71-984-01

 

יסודות המחקר המדעי

ג' 18:00-16:00

הערה: תינתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים לסיים את קורסי הבחירה בתשע"ח המתקיימים ביום שישי ( 6 ש"ש). ובשנה ב' להתמקד בתזה בלבד.

 

שנה ב'

קורסי בחירה – 8 ש"ש

 

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים