תכנית מדעי המדינה במגמת אסטרטגיה, מודיעין וביטחון לאומי- עם תזה

להרשמה

לחקור ולהבין את ההשתנות

מהפכת המידע המתעצמת, ההשתנות במאפייני המלחמה והתהפוכות במזרח התיכון מחייבים אותנו לבחון מחדש את האופן שבו אנו חוקרים, מבינים ועוסקים בביטחון, בצבא ובמודיעין.

הניסיון התאורטי בתחום הביטחון הלאומי מהווה בסיס למי שמבקשים להשתלב בעיסוקים מגוונים בשרות הציבורי והעסקי. התכנית ממוצבת כתכנית מובילה בתחומה עם מרצים מנוסים ומובילים.

תואר שני עם תזה כולל קורסים בשיטות מחקר אשר נותנים כלים לתלמידי התכנית - המאפשרים הפיכה של רעיונות, נתונים ואינטואיציות לתוכניות מחקר קונקרטיות; וכן, יסוד חשוב – כלים להערכה של מחקרים, נתונים ומידע במדעי המדינה ובמדעי החברה.

ראש התכנית- דר' איתן שמיר

מערכת השעות לפי שנים

תשפד תשפג תשפב תשפא תשפ