הכנס הראשון לתלמידי מחקר וחוקרים צעירים של המחלקה למדעי המדינה