תכנית לימודים לשנת תשע"ח

שלחו לחבר

תכנית לימודים לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית בהתמחות בממשל וביקורת פנימית וציבורית

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

 

מס' קורס

 

שם הקורס

 

יום ושעה

71-588-39

מדיניות ציבורית בחברות

מקוון

71-808-39

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי

מקוון- סמסטר ב'

71-802-02

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 16:00-14:00

71-914-39

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג', 18:00-16:00

71-799-39

ביקורת פנימית- תקני תכונות (1000) א'

ג', 20:00-18:00

(סמסטר א')

71-796-39

ביקורת פנימית- תקני תכונות (1000) ב'

ג', 20:00-18:00

(סמסטר ב')

71-718-39

יסודות הביקורת החשבונאית

ג', 22:00-20:00

71-770-39

פרקטיקום: היבטים יישומיים בעבודת הביקורת (סמינריון)

ו', 10:00-8:00

71-714-39

חוק ומשפט בעבודת הביקורת

ו', 12:00-10:00

(סמסטר א')

71-093-01

סייבר ואבטחת מידע

ו', 12:00-10:00

(סמסטר ב')

71-749-39

ביקורת פנימית מתקדמת- עבודת שטח (תקני ביצוע- 2000)

ו', 14:00-12:00

(סמסטר א')

71-751-39

משפט ואתיקה

ו', 14:00-12:00

(סמסטר ב')

 
 

*   תכנית הלימודים נתונה לשינויים