דו ראשי מובנה עם המחלקה לתקשורת

שלחו לחבר

הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מגוון של קורסים בתחומי הממשל, יחסים בינלאומיים, מחשבה מדינית, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, פוליטיקה ישראלית, אסטרטגיה וביטחון לאומי. 

התכנית מתפרשת על 3 שנים והמחלקה משתדלת לבנות מערכת גמישה ומתאימה לסטודנטים שמעדיפים לימודי בוקר או ערב.

תיאור המסלול:

השילוב של תואר ראשון במדעי המדינה ותואר ראשון בתקשורת הוא מהשילובים הנפוצים והבולטים בין שני תארים המשלימים זה את זה ותורמים זה לזה. מדעי המדינה עוסקים בחקר המוסדות והתהליכים

הפוליטיים ובמרכזם שיטות משטר; אופן תפקודם של ארגונים פוליטיים מגוונים דוגמת מפלגות, תנועות אידיאולוגיות, קבוצות אינטרס וכיוצא באלה; ויחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין כל הגורמים.

חקר התקשורת מתמקד באופני תפקודם והשפעותיהם של אמצעי התקשורת המסורתיים (כתובים ומשודרים) והחדשים (המקוונים לגווניהם דוגמת הרשתות החברתיות) ובהשפעות של התקשורת על החברה והמדינה.

הקשר ההדוק בין פוליטיקה ותקשורת, ובמיוחד חשיבותה של תקשורת חופשית לעצם קיומה של הדמוקרטיה, הביאו לכך שאמצעי התקשורת מכונים "הרשות הרביעית", היינו הרשות הנוספת על שלושת

הרשויות המקובלות: מחוקקת, מבצעת ושופטת.

בתקופתנו, שבה מתרחשים שינויים נרחבים בתחום התקשורת, מי שפונה לאחד מתחומי התקשורת, יוכל לעשות בהצלחה רבה יותר זאת עם תשתית הידע של מדע המדינה והפוליטיקה ולהיפך: מגוון מקצועות

הממשל מהדרג הפוליטי ומהדרג המנהלי תלויים במידה רבה בהבנה תקשורתית וביכולת לתפקד במסגרת אמצעי התקשורת שהם המרחב הציבורי המרכזי שבו מתנהל השיח הציבורי הפוליטי.

תנאי הקבלה לתואר ראשון:

  1. תעודת בגרות
  2. מבחן פסיכומטרי
  3. קבלה אוטומטית ללא פסיכומטרי (ממוצע בגרות 98 ומעלה)

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 26 ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 13 ש"ש

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש

קורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש

שנה ג'

קורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש 

סמנריונים בהיקף של 4 ש"ש

 

תכנית לימודים מפורטת 

לתשומת ליבכם- ישנו עידכון בקרוסים בתכנית הלימודים:

תרגיל 71-100-06 מבוטל

ואת תרגיל 71-100-07 תלמד לורן דגן-עמוס ביום שלישי בין השעות 12:00-13:00