דו חוגי לא מובנה

הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מגוון של קורסים בתחומי הממשל, יחסים בינלאומיים, מחשבה מדינית, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, פוליטיקה ישראלית, אסטרטגיה וביטחון לאומי. 

התכנית מתפרשת על 3 שנים.

תיאור המסלול:

מסלול דו חוגי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע דו חוגי אחר הנלמד באוניברסיטה.

תנאי הקבלה לתואר ראשון: 

למועמדים שיש ציון בבחינה הפסיכומטרית:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
  2. ציון פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

מועמדים ללא ציון פסיכומטרי:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 98.
  2. מבחן אמיר או אמירם.
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

להלן תכנית הלימודים המוצעת למסלול זה- 27 ש"ש (שעות שנתיות) לפי הפירוט הבא:

שנה א'

קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש

קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

שנה ג'

קורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש 

סמנריונים בהיקף של 4 ש"ש

 

תכניות לימודים מפורטות לפי שנים: 

שנת הלימודים הראשונה תכנית הלימודים
תשפג לצפייה
תשפב לצפייה
תשפא לצפייה
תשפ לצפייה
תשעט לצפייה

*התכנית נתונה לשינויים