סילבוסים ולוח בחינות קיץ תשע"ז

שלחו לחבר

* בכדי לצפות בסילבוס יש ללחוץ על שם הקורס (נושא)

קורסי קיץ החלים בין התאריכים 02.07.17-10.08.17

מספר קורס נושא סוג פגישה שם המרצה נקודות זכות ימים ושעות בחינה מועד א' בחינה מועד ב'
71-001-23 מבוא למדעי המדינה הרצאה דר' אורי ארבל גנץ 2 ש"ש מקוון 21.08.17 17.09.17
71-100-24 מבוא לממשל ופוליטיקה הרצאה דר' אורי ארבל גנץ 2 ש"ש מקוון 21.08.17 17.09.17
71-100-25 מבוא לממשל ופוליטיקה תרגיל גב' לורן דגן 1 ש"ש מקוון - -
71-004-23 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים הרצאה דר' לובה לוין בנצ'יק 2 ש"ש מקוון 27.08.17 26.09.17
71-104-24 מבוא ליחסים בינלאומיים הרצאה דר' לובה לוין בנצ'יק 2 ש"ש מקוון 27.08.17 26.09.17
71-104-25 מבוא ליחסים בינלאומיים תרגיל דר' לובה לוין בנצ'יק 1 ש"ש מקוון - -
71-114-23 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית הרצאה דר' אורי ארבל גנץ 2 ש"ש מקוון 03.09.17 02.10.17
71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב הרצאה דר' חדוה וינרסקי 1 ש"ש מקוון 10.09.17 17.10.17
71-204-02 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב תרגיל דר' חדוה וינרסקי 1 ש"ש מקוון - -

 

קורסי קיץ עבור תכנית המעוף בלבד- החלים בין התאריכים 05.07.17-18.10.17

מספר קורס נושא סוג פגישה שם המרצה נקודות זכות ימים ושעות מיקום בחינה מועד א' בחינה מועד ב'
71-626-23 ריאליזם ביחסים בינלאומיים סמינריון דר' בן מולוב 2 ש"ש

רביעי

12:00-8:00

בניין 507 חדר 1 - -
71-710-23 מערכת הבריאות בישראל סמינריון דר' דוד שורץ 2 ש"ש

רביעי

12:00-8:00

בניין 507 חדר 5 - -
71-004-88 עיונים בספר שמואל הרצאה דר' ארז פלג 2 ש"ש

רביעי 

16:00-12:00

בניין 507 חדר 7 29.10.17 26.11.17
71-292-23 כלכלה פוליטית הרצאה דר' אבי בר 2 ש"ש

רביעי

20:00-16:00

בניין 507 חדר 1 12.11.17 10.12.17
71-256-23 משפט מנהלי הרצאה דר' דנגור יאיר 2 ש"ש

רביעי

20:00-16:00

בניין 507 חדר 5 19.11.17 24.12.17
04-541-88 הכתובה כמקור היסטורי הרצאה גב' חגית עמרני 2 ש"ש מקוון   05.11.17 03.12.17