סדנת מחקר בהשתתפות דוקטורנטים מהמחלקה ומ- University of Pecs שבהונגריה

שלחו לחבר
תמונה של הדוקטורנטים והסגל בסדנא

אתמול קיימה המחלקה למדעי המדינה בשיתוף מרכז בס״א ושגרירות הונגריה בישראל סדנת מחקר בהשתתפות דוקטורנטים מהמחלקה ומ- University of Pecs

שבהונגריה. בסדנה הציגו ממצאיהם המחקריים 14 דוקטורנטים משתי האוניברסיטאות.