פרייזלר סווירי דנה

דנה פרייזלר סווירי
תואר
Ph.D
דוא"ל
danapreisler@gmail.com
נושא מחקר

התפתחות תפיסת המניעה במדיניות הביטחון הישראלית

תאריך עדכון אחרון : 01/01/2019