מאמרו של הדוקטורנט לב טופור פורסם בכתב העת International Journal of Cyber Warfare and Terrorism

שלחו לחבר
תמונה עם טקסט: חדשות המחלקה

מאמרו של לב טופור- דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה פורסם בכתב העת העת International Journal of Cyber Warfare and Terrorism, בגיליון 9.2 השבוע. 

תקציר המאמר: 

While the Dark Web is the safest internet platform, it is also the most dangerous platform at the sametime.Whileuserscanstaysecureandalmosttotallyanonymously,theycanalsobeexploited byotherusers,hackers,cyber-criminals,andevenforeigngovernments.Thepurposeofthisarticle istoexploreanddiscussthetremendousbenefitsofanonymousnetworkswhilecomparingthemto thehazardsandrisksthatarealsofoundonthoseplatforms.Inordertoopenthisdarkportaland contributetothediscussionofcyberandpolitics,acomparativeanalysisofthedarkanddeepweb tothecommonlyfamiliarsurfaceweb(WorldWideWeb)ismade,aimingtofindanddescribeboth theadvantagesanddisadvantagesoftheplatforms