פרופ' עמיקם נחמני

English שלחו לחבר
סגן אקדמי לראש המחלקה ויועץ אקדמי לתואר ראשון
דוא"ל
amikam.nachmani@biu.ac.il
מחקר

סדרי דין, בתי משפט, ניתוח מוסדי, משפט חוקתי, תיאוריה חוקתית ופוליטית, ביקורת שיפוטית, רב-תרבותיות, משפט אמריקאי.