פרופ' עמיקם נחמני

מחקר

סדרי דין, בתי משפט, ניתוח מוסדי, משפט חוקתי, תיאוריה חוקתית ופוליטית, ביקורת שיפוטית, רב-תרבותיות, משפט אמריקאי. 

תאריך עדכון אחרון : 18/10/2021