פרופ' עמיקם נחמני

    מחקר

    סדרי דין, בתי משפט, ניתוח מוסדי, משפט חוקתי, תיאוריה חוקתית ופוליטית, ביקורת שיפוטית, רב-תרבותיות, משפט אמריקאי. 

    תאריך עדכון אחרון : 25/07/2022