פורסם מאמר של הדוקטורנטית מורן דיטש בנושא סכסוכים אלימים במזרח-התיכון: מאפיינים, מגמות ודרכי סיום בפרספקטיבה כמותית

שלחו לחבר
תמונה עם טקסט: חדשות המחלקה

לאחרונה פורסם המאמר החדש של הדוקטורנטית מורן דיטש יחד עם ד"ר כרמית ולנסי בכתב העת "עדכן אסטרטגי" (גיליון 23) מבית היוצר של המכון למחקרי ביטחון לאומי.

במאמר מתבצעת בחינה של כל הסכסוכים במזרח­־התיכון, בין השנים 2018-1946, בשיטת מחקר כמותית.