שלחו לחבר

ברכות למוריה בר-מעוז, דוקטורנטית במחלקה המונחה על ידי פרופ' יונתן פאקס, על פרסום מאמרה בכתב העת האקדמי Religions

תמונה עם טקסט: חדשות המחלקה

ברכות למוריה בר-מעוז, דוקטורנטית במחלקה המונחה על ידי פרופסור יונתן פאקס, על פרסום מאמרה בכתב העת האקדמי Religions תחת הכותרת: 

"A Theory on the Involvement of Religion in National Security Policy Formulation and Implementation: The Case of Israel Before and After the Religionization of its Security Environment". 

מאמר זה משווה בין המעורבות של דת בעיצוב מדיניות הביטחון הישראלית בשנות המדינה הראשונות אל מול התקופה שלאחר ההדתה של סביבת הביטחון של ישראל משנות השבעים ואילך. בהתבססו על הממצאים מהשוואה זו, הוא מציע, לראשונה בספרות, מודל תיאורטי של מעורבות דת בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי. לאחר מכן, המאמר מראה שמודל זה ישים גם למדינות שאינן ישראל, בהדגימו כיצד הוא מיטיב לנתח גם את המקרה של מדיניות הביטחון הצרפתית בשנות האלפיים. מאמר זה יכול לעניין את כל מי שעוסק במדיניות הביטחון הישראלית לתולדותיה, בתהליכי ההדתה האזוריים והגלובלים, ובהשקה התיאורטית והאמפירית שבין מדיניות ביטחון לאומי לדת.

תאריך עדכון אחרון : 07/05/2020