תכנית ממשל ומדיניות ציבורית מגמת מינהל, ביקורת פנימית וציבורית

להרשמה

תכנית ייחודית המשלבת בין ממשל ומדיניות ציבורית המהווים דיסציפלינה מרכזית במדעי המדינה לבין תחום המנהל, ביקורת פנימית וציבורית. הסטודנטים והסטודנטיות ירכשו כלים מתודולוגיים תיאורטיים והתנסות מעשית שיאפשרו להם להשתלב במקצוע הביקורת הפנימית או בתחומים שונים ומגוונים הקשורים למנהל ציבורי או נגזרים ממנו.

בתכנית זו ילמדו מיטב המרצים מן האקדמיה ואנשי מקצוע מומחים מהשורה הראשונה – בעלי ניסיון ומוניטין בתחומם.

הלימודים נלמדים במשך שנה אקדמית אחת, פעמיים בשבוע. 

ראש התכנית- ד"ר אמיר סרי 

מערכת השעות לפי שנים  

תשפד תשפג תשפב תשפא

תשפ 

קבוצה 39

קבוצה 38