שלחו לחבר

פרטי מידע-ממשל ומדיניות ציבורית-משרדי ממשלה

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקורתי ומעמיק.

תכנית לימודים מיוחדת לעובדי משרדי ממשלה

תנאי קבלה – לתכניות בפרויקטים

בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

על המועמדים להגיש את מועמדותם לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני, בצירוף המסמכים הנדרשים מצ"ב קישור: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum

הועדה המחלקתית תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב בקורסי השלמה במידת הצורך.

השלמות

סטודנטים שלא למדו תואר ראשון במדעי המדינה, ידרשו לקורסי השלמה מקוונים אשר ילמדו בסמסטר א'.

על הסטודנט לעמוד בציון ממוצע של 72 בקורסי ההשלמה כדי לעבור למעמד מן המניין.

קורסי השלמה

  1. מבוא למדעי המדינה (2 ש"ש)
  2. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 ש"ש)

ימי הלימוד במגמות מינהל וביקורת / משרדי ממשלה:

ימי שלישי בין השעות 14:00-22:00 , ימי שישי 8:00-13:30

שכר לימוד

תכנית הלימודים היא בשנה קלנדרית הכוללת סמסטר א+ב + קיץ, שכ"ל יקבע ע"י הסטנדרטים הקבועים של האוניברסיטה.

פרטים נוספים באתר שכר-לימוד.

להלן קישור למחשבון שכר לימוד: https://www2.biu.ac.il/tuition/

חובות נוספים

לימודי יסוד ביהדות

בוגרי בר-אילן מחוייבים בקורס יהדות אחד (2 ש"ש) ומי שאינם בוגרי בר-אילן מחוייבים  בשני קורסי יהדות (4 ש"ש).

אנגלית

החל משנה"ל תשע"ח ניתן פטור מחובת האנגלית לתלמידי מסלול ב' – ללא תזה.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה

תאריך עדכון אחרון : 10/02/2021