שלחו לחבר

מאמרה של הדוקטורנטית מורן דיטש התפרסם בכתב העת Terrorism and Political Violence

תמונה עם טקסט: חדשות המחלקה

למורן דיטש דוקטורנטית במחלקה המונחית על ידי פרופ' יונתן פאקס התפרסם מאמר חדש אשר כותרתו "Is Religion a Barrier to Peace? ",  בכתב העת המוערך Terrorism and Political Violence.

המאמר מתמקד באופן סיומם של סכסוכים דתיים אלימים והסיכוי להסדירם בדרכי שלום. מן הממצאים עולה כי סכסוכים דתיים נוטים להיות ממושכים יותר באופן מובהק לעומת סכסוכים לא-דתיים. עם זאת, ניכר כי לדת ישנה השפעה חלשה, אם בכלל, על תוצאת הסיום, רמת האלימות והסיכוי להישנותו של הסכסוך בעתיד.

תאריך עדכון אחרון : 06/08/2020