פרופ' ג'ונתן ריינהולד צוטט בכתבה על מתווה הפשרה לפסקת ההתגברות

תאריך
תקציר

  

תאריך עדכון אחרון : 20/02/2023