שלחו לחבר

תואר שלישי

יועץ אקדמי לתואר שלישי

יועצת מינהלית לתואר שלישי

פרופ' יונתן פאקס  
טל: 03-5317936 טל: 03-531-8420
 

 

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון או שני במדעי המדינה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  2. תואר שני במסלול מחקרי עם תיזה.
  3. ציון 86לפחות בתיזה.
  4. ממוצע ציונים משוקלל של 86 לפחות  בקורסי התואר השני.

השלמות:

  • המחלקה תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב קורסי השלמה במידת הצורך.

  • בעלי תואר שני ללא תיזה (מסלול ב') שסיימו את לימודיהם בבר-אילן חייבים לעשות חידוש לימודים ללימודי תואר שני במסלול עם תיזה (מסלול א') ולעמוד בכל החובות הנדרשים (בין 3-4 קורסים מתוך מסלול א') לרבות כתיבת תיזה מחקרית.

  • סטודנטים מצטיינים בעלי הישגים יוצאי-דופן בלימודי התואר הראשון במדעי המדינה (בממוצע משוקלל של לפחות 93) יוכלו לפנות ל"מסלול המשולב" לקראת לימודי תואר שלישי, הכרוך בלימודי התואר השני וכתיבת הצעה לעבודת דוקטורט, במשך שנתיים.

  • מועמדים ממוסדות אחרים חייבים להירשם מחדש לתואר שני עם תיזה.

  • משך הלימודים לתואר שלישי: 4 שנים.

 

למעוניינים להגיש מעומדות למלגת נשיא:

המועמדות למלגת נשיא מוגשת אך ורק לפרוייקט מלגות הנשיא, בניין ס"ל, 404, חדר 7.

אין לפנות לוועדה לתואר שלישי בקשר למלגת נשיא.

המועמדים שיקבלו את המלגה יצטרכו להירשם ללימודי דוקטורט דרך הוועדה לתואר שלישי כתנאי לקבלת המלגה.

 

 

מצ"ב תקנון  המחלקה לתארים מתקדמים http://politics.biu.ac.il/files/politics/shared/tqnvn_lymvdy_htvr_hshlyshy_tshh.pdf

 

תאריך עדכון אחרון : 19/07/2016