פרופ' משה גת

טלפון
משרד
2.49
  מחקר

  היסטוריה אירופאית במאה ה-20 בהדגש על איטליה ובריטניה

  המעצמות הגדולות במזרח התיכון

  ההיסטוריה של הקהילה היהודית-עיראקית במאות ה-19 וה-20.

  קורות חיים
  פוסט דוקטוראט, LSE לונדון.
  1984
  תואר שלישי היסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן.
  1981
  מ.א. היסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן. בהצטיינות.
  1975
  ב.א. היסטוריה כללית ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן. בהצטיינות.
  1971

   

  פרסומים

   

  Publications since 2005:

   

   


  Gat, Moshe. (2009) "Jewish Property Claims against Arab Countries", Journal of Israeli History, 28:1, 76-79  

  -----------------

  Gat, Moshe. In Search of a Peace Settlement: Egypt and Israel between the Wars, 1967-1973, pp. 304. Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

  -----------------

  Gat, Moshe. "Retaliatory Raids as an Accelerating FactorLeading to the Six Day War " The Historian , vol. 70, 2008, pp. 462-485.

  -----------------

  Gat, Moshe. "Levi Eshkol: An Israeli Leader in the Years Leading to the Six Day War" Bar-Ilan Studies in History, , pp. 237-267. Ramat Gan, Bar-Ilan University, 2007.

  -----------------

  Gat, Moshe "Jewish-Arab Relations in Iraq: From the British Occupation to the Mass Exodus (1917-1951) " Immigrants and Minorities , vol. 24, 2006, pp. 300-323.

  -----------------

  Gat, Moshe ""Britain and the Occupied Territories after the Six Day War"" Middle East Review of International Affairs (MERIA), Vol 4:10 (Dec. 2006), pp. 1-23 , vol. 4, 2006, pp. 1-23.

  -----------------

  Gat, Moshe. "Change Tradition and Crisis " Studies in Judiasm, Zionism and State of Israel [in Hebrew], pp. 431-446. Ramat Gan, Bar-Ilan University Press, 2005.

  -----------------

  Gat, Moshe. "The Great Powers and the Water Dispute in the Middle East: A Prelude to the Six Day War " Middle Eastern Studies, vol. 41, 2005, pp. 943-967.

  -----------------

  Gat, Moshe. "Nassar and the Six Day War 5 June 1967: A Premeditated Strategy or an Inexorable Drift to War " Israel Affairs, vol. 14, 2005, pp. 609-636.

  תאריך עדכון אחרון : 25/07/2022