English שלחו לחבר

פרופ' משה הלינגר

מחקר

פרופ' הלינגר עמד בראש המכון על שם שוורץ לאתיקה,יהדות ומדינה בבית מורשה בירושלים; היה עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; ניהל את תוכנית ההידברות בין דתיים לחילוניים באוניברסיטת בר אילן; עמד בראש הוועדה האקדמית האוניברסיטאית לתכנית תקווה ישראלית בבר אילן; ניהל את תכנית התואר השני בדמוקרטיה ואזרחות במחלקה למדעי המדינה בבר אילן; כיהן בעבר כסגן ראש המחלקה למדעי המדינה וכיועץ לתואר שלישי בה. 

פרופ' הלינגר מכהן כיועץ אקדמי של משרד החינוך בתחום האזרחות וגם של עיריית ירושליים בתוכנית המיוחדת לאזרחות עבור תלמידי מזרח העיר. כמו כן הוא מרצה בקביעות בפורומים שונים ונפגש עם עשרות אלפי גברים ונשים בסוגיות של דמותה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, יהדות ודמוקרטיה ומעביר שיעורי תורה בבתי כנסת שונים על תנ"ך, תלמוד ומחשבת ישראל. הוא גם מכהן כחבר הוועד המנהל של תנועת "דרכנו" וחבר ועדת הליווי של דמוקרטtv.

תחומי מחקר: מחשבה מדינית כללית ויהודית, יהדות ודמוקרטיה, הגות ציונית דתית, מדינת ישראל והחברה הישראלית.

שיטות מחקר: ניתוח תוכן איכותני.

קורסים
  • מבוא לממשל ופוליטיקה
  • הגות פוליטית יהודית מודרנית.
  • אידיאולוגיות מודרניות.
  • עקרונות ויסודות דמוקרטיים ביהדות ובמדינת ישראל.
  • תולדות המחשבה המדינית (בפקולטה למשפטים).

 

פרסומים

 פרופ' הלינגר כתב מאמרים רבים על ההגות הציונית הדתית ועל ההגות הפוליטית היהודית. 

ספר שערך:

הלינגר, משה (עורך) (2010). המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה-ספר הזכרון לדניאל אלעזר. רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. 

ספרים שכתב: 

הלינגר, משה והרשקוביץ, יצחק (2015). ציות ואי ציות בציונות הדתית מגוש אמונים ועד לתג מחיר. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הלינגר, משה (2019). מדינת ישראל לאן? אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל ומתווה להתמודדות עמם. ירושלים: הוצאת מאגנס. 

  •  (Hellinger, Moshe, Issac Hershkovitz and Susser, Bernard ( 2018

 Religious Zionism and The Settlement Project: Ideology, Politics and Disobedience. New-Yor State University of New-York Press (SUNY.

תאריך עדכון אחרון : 31/08/2020