שבתון שנתי | משטר ופוליטיקה בישראל: בחירות וצבעה בישראל, זהויות יהודיות ופוליטיקה, דת חברה ומדינה, החברה הדתית הלאומית

פרופ' אשר כהן

שעות קבלה
ימים שלישי ורביעי 8:45
    מחקר

    פרופ' אשר כהן הוא פרופסור חבר במחלקה למדעי המדינה שבה הוא מועסק מאז סיום התזה בשנת 1987. לאחר סיום הדוקטורט בנושא חזון מדינת התורה בציונות הדתית, היה חוקר אורח במרכז ללימודים יהודיים באוניברסיטת הרוורד בשנת 1996. בשנים 2005-2002 היה הראש האקדמי של התוכניות המיוחדות לכוחות הביטחון. בשנים 2021-2017 היה ראש ביה"ס לתקשורת בבר-אילן. בשנים 2015-2011 היה יו"ר וועדת המקצוע אזרחות במשרד החינוך.

    מחקריו עוסקים בתחום הכללי של הזהות הקולקטיבית בישראל; ביחסי דת, חברה ומדינה; ובאופן ממוקד יותר בזהויות היהודיות ובמיוחד בציונות הדתית בהקשריה הפוליטיים.

    בין ספריו: 'הטלית והדגל' שהתמקד בחזון מדינת התורה בציונות הדתית בשנים הראשונות למדינה; The Politics of Jewish Identity בהוצאת אוניברסיטת ג'ון הופקינס בארה"ב; 'מהשלמה להסלמה' שעסק בשסע הדתי חילוני בישראל בפתח המאה ה-21 (במשותף עם ברוך זיסר); 'יהודים לא-יהודים: אתגר הרחבת הלאום היהודי בישראל' שהתמקד בזהות היהודית של העולים מברה"מ לשעבר שאינם יהודים על פי ההלכה; ולבסוף, 'מרוממות לחרדה' העוסק בציונות הדתית בעשור הראשון למדינה (במשותף עם דב שוורץ). מלבד זאת פרסם פרקים ומאמרים רבים שעניינם יחסי דת, חברה ומדינה והפוליטיקה בציונות הדתית. בשני עשורים הראשונים של המאה ה-21 פרסם בקביעות לאחר כל מערכת בחירות, מאמרים המתמקדים בהתארגנויות הפוליטיות המפלגתיות בציונות הדתית ובדפוסי ההצבעה של הציונים הדתיים בישראל.

    תאריך עדכון אחרון : 28/02/2024