פרופ' שמואל סנדלר

English שלחו לחבר
טלפון
דוא"ל
sandls@mail.biu.ac.il
משרד
בניין 202 חדר 207 במחלקה: 2.54
מחקר

פוליטיקה בינלאומית וממשל השוואתי

הסכסוך הישראלי-ערבי

פוליטיקה ומדיניות החוץ של ישראל

מדיניות חוץ ופוליטיקה אתנו-לאומית