פרופ' שמואל סנדלר

טלפון
משרד
בניין 202 חדר 207 במחלקה: 2.54
מחקר

פוליטיקה בינלאומית וממשל השוואתי

הסכסוך הישראלי-ערבי

פוליטיקה ומדיניות החוץ של ישראל

מדיניות חוץ ופוליטיקה אתנו-לאומית

תאריך עדכון אחרון : 05/09/2021