פרופ' שמואל סנדלר

טלפון
משרד
בניין 202 חדר 207 במחלקה: 2.54
  מחקר

  פוליטיקה בינלאומית וממשל השוואתי

  הסכסוך הישראלי-ערבי

  פוליטיקה ומדיניות החוץ של ישראל

  מדיניות חוץ ופוליטיקה אתנו-לאומית

  תאריך עדכון אחרון : 27/10/2022