English שלחו לחבר

פרופ' אפרים ענבר

טלפון
דוא"ל
inbare@mail.biu.ac.il
משרד
מרכז בס"א
מחקר

מלחמה ואסטרטגיה

בעיות בביטחון לאומי במזרח התיכון
פוליטיקה ישראלית

 

קורות חיים
תואר שלישי מדעי המדינה, אוניברסיטת שיקגו
1981
מ.א. מדעי המדינה, אוניברסיטת שיקגו
1976
ב.א. מדעי המדינה וספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית
1974

 

קורסים

מלחמה ואסטרטגיה

סדנה לתלמידי מחקר

 

תאריך עדכון אחרון : 04/10/2018