פרופ' אליעזר דון יחיא ז"ל

  מחקר

  פוליטיקה השוואתית

  פוליטיקה ישראלית ויהודית

  מחשבה מדינית.

  דת ופוליטיקה

  קורות חיים
  תואר שלישי, האוניברסיטה העברית
  1978
  מ.א. (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית
  1971
  ב.א. (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית
  1967

   

  קורסים

  פרקים במחשבה מדינית יהודית

  לאומיות דת ומדינה

  פרסומים

  Books

  Tradition and Modernity: Studies in Judaism, Zionism and the State of Israel, in Memoriam of Professor Yehoshua Keniel (edited in Hebrew). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2005.

  Studies in Religious Zionism and Jewish Law: In Honour of Dr. Zerah Warhaftig (edited with E. Belfer and M. Hallamish). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2001.

  Religion and Political Accommodation in Israel. Jerusalem: The Floresheimer Institute, 1999.

  The Politics of Accommodation: The Resolution of Religious Conflicts in Israel. Jerusalem: The Floresheimer Institute, 1997 (Hebrew).

  Israel and Diaspora Jewry: Ideological and Political Perspectives (edited). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1991.

  Religious Institutions in the Political System: The Religious Councils in Israel. Jerusalem: The Jerusalem Center for Public Affairs, 1988 (Hebrew). Awarded the Local Government Prize for Academic Research, 1990.

  Conflict and Consensus in Jewish Political Life (edited with Stuart A. Cohen). Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1986.

  [With Charles S. Liebman], Religion and Politics in Israel Bloomington: Indiana University Press, 1984.

  [With Charles S. Liebman], Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983.

  Religion in Israel. Jerusalem: Merkaz Ha’hasbara, 1975 (Hebrew).

   

  Articles (Hebrew)

   

  "Between Nationalism and Religion: The Transformation of Jabotinsky's attitude toward the Religious Tradition," in Avi Bareli and Pinhas Ginossar (eds.), In the Eye of the Storm: Essays on Ze'ev Zabotinsky. Sede Boqer: The Ben-Gurion University of the Negev Press, 2004, pp. 159-186.

  "State and Religion in Israel: Developments and trends in Research," in Moshe Naor (ed.), State and Community. Jerusalem: The Hbrew University Magnes Press, 2004, pp. 151-182.

  “Leadership and Policy in Religious Zionism: Chaim Moshe Shapira, The NRP and the Six Day War,” in Asher Cohen and Yisrael Harel (eds.), The Religious Zionism: The Era of Change – Studies in Memory of Zvulun Hammer. Jerusalem: Mosad Bialik and KKL, 2004, pp. 135-170.

  “The Negation of Diaspora in Religious Zionism,” in Avi Sagi and Dov Shwartz (eds.), One Hundred Years of Religious Zionism. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2003, Vol. 3, pp. 229-258.

  “Religion, National Identity and Politics: The Crisis over the “Who is a Jew” Issue”. In Mordechai Bar-On and Zvi Zameret (eds.), Shnei Everey Hagesher: Dat Umedina Bereshit Darka Shel Yisrael (The Two Banks of the Bridge: Religion and State in Israel’s Early Years). Jerusalem: Yad Yitzhak Ben Tzvi, 2002, pp. 88-143.

  “Political Leadership in Religious Zionism: Rabbi Judah Leib Maimon, Leader of the Mizrahi,” In E. Don-Yehiya, E. Belfer and M. Hallamish (eds.), Studies in Religious Zionism and Jewish Law: In Honour of Dr. Zerah Warhaftig. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2001, pp. 123-160.

  “The Crisis over ‘Who is a Jew Issue’, 1958”, Idan: The Second Decade. Jerusalem: Yad BenZvi Publications, 2000, pp. 80-100.

  “Statism, Shoa and ‘Subsersive Messages’”, Alpayim, No. 20, 2000, pp. 81-106.

  “Religious Zionism and its Positions in Immigration and Absorption Issues in the Yishuv Period,” Devora Hakohen (ed.), Kibbutz Galuyot. Jerusalem: Merkaz Shazar, 1998.

  “Religious Fundamentalism and Political Radicalism: The Nationalist Yeshivot in Israel,” Anita Shapira (ed.), Atzmaut: Fifty Years of Statehood. Jerusalem: Merkaz Shazar, 1998.

  “Religion and Political Terrorism: The Attitudes of Palestinian Religious Jews towards Jewish Counter-Terrorist Activities in the Years 1936-1939,” Hatzionut, 17, 1993, pp. 155-190.

  “Judaism and Statism in the Philosophy and Politics of David Ben-Gurion,” Hatzionut, Vol. 14, 1989, pp. 51-88.

  [With Baruch Susser], “Continuity and Change in the Jewish Political Tradition,” Medina, Mimshal Viyahasim Benleumiyim, no, 30, Spring 1989, pp. 19-52,

  “Political Conflict over Education in Israel’s First Years of Statehood,” Niv Hamidrashiya, no. 40, 1985, pp. 198-222.

  [With Charles S. Liebman], “Traditional Culture in a Modern State: Changes and Developments in the Civil Religion of Israel,” Megamot, 24(4), 1984, pp. 461-485.

  “Conceptions of Zionism in Jewish Orthodox Thought,” Hatzionut, Vol. 9, Tel-Aviv: Institute for the Study of Zionism, Tel-Aviv University, and Kibbutz Ha’meuhad Publications, 1984, pp. 55-93.

  “Festivals and Political Culture: Independence Day in Israel,” Medina, Mimshal Viyahasim Benleumiyim, no. 23, Summer 1984, pp. 5-28.

  “The Mizrahi Position on the Uganda Controversy,” in Anita Shapira (ed.), Hazerem Hadati Batzionut (The Religious Trend in Zionism). Tel-Aviv: Am Oved and Tel-Aviv University, 1983, pp. 55-68.

  “Holocaust and Statism: Conceptions of Judaism and Zionism, and Attitudes Towards the Holocaust in Israel in the First Years of Statehood,” Avraham Rubinstein (ed.), B’shvilei Ha’thiya: Mehkarim b’Yahadut v’Tzionut (Studies in Judaism and Zionism). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1983, pp. 167-188.

  “Ideology and Politics in Religious Zionism: The Zionist Theory of Rabbi Reines and the Politics of the Mizrahi Party under his Leadership,” Hatzionut. Hakibbutz-Hameuhad and Tel-Aviv University. Vol. 8, 1983, pp. 103-146. 1983.

  “Religious and Political Leadership,” E. Belfer (ed.), Manhigut Ruhanit be-Israel (Spiritual Leadership in Israel). Tel-Aviv: Dvir and Bar-Ilan University Press, 1982, pp. 104-134.

  “Religion, Education and Politics: Religious Education in the Yishuv,” M. Eliav and Y. Raphael (eds.), Sefer Shragai: Perakim beHeker ha-Zionut ha-Datit ve-ha’Aliyah le’Eretz Israel (Shragai Jubilee Volume: Chapters in the Study of Religious Zionism and Immigration to Eretz Israel). Jerusalem: Mossad HaRav Kook, 1982, pp. 140-155.

  “Secularization, Negation and Integration: Perceptions and Concepts of Traditional Judaism in Labor Zionism,” Kivunim, 8, 1980, pp. 29-46.

  “Stability and Change in a Political Party: The NRP and the ‘Young Guard’ Revolution,” Medina Mimshal Viyahasim Benleumiyim, no. 14, 1980, pp. 25-52.

  [With Charles S. Liebman], “Separation between Religion and State: Slogan and Content,” Molad, 5 (25-26), 1972, pp. 71-89. Reprinted in M. Lissak and E. Gutmann (eds.), Ha’ma’arehet Hapolitit HaIsraelit (The Israeli Political System). Tel-Aviv: Am Oved, 1977, pp. 373-396, 1977.

  “Religious and Political Institutions,” Deot, 41: 22-23, 1971, pp. 2-23.

  “Religion and State in Israel: The Status-Quo Solution,” Medina Umimshal, no. 1, 1971, pp. 100-112.

   

  Articles (English)

   

  "Orthodox Jewry and Israel and in North America," Israel Studies, (Spring 2005), Vol. 10, No. 1, pp. 157-188.

  "Traditional Strands," in Nicholas de Lange and Miri Freud-Kendel, Modern Judaism. Oxford: Oxford University Press, 2005.

  “Public Policy and Management of Major Political Cleavages,” in Dani Korn (ed.), Public Policy in Israel: Perspective and Practices. New York: Lexington Books, 2002, pp. 9-30.

  “Two Movements of Messianic Awakening and Their Attitude to Halakha, Nationalism, and Democracy: The Cases of Habad and Gush Emunim” In Moshe Sokol (ed.), Tolderance, Dissent, and Democracy: Philosophical, Historical, and Halakhic Perspectives. New York: Jasson Aronson, 2002, pp. 261-309.

  “Conflict Management of Religious Issues: The Israeli Case in a Comparative Perspective,” in Reuven Y. Hazan and Moshe Maor (eds.), Parties, Elections and Cleavages. London: Frank Cass, 2000, pp. 85-108.

  “Zionism in Retrospective,” Modern Judaism, no. 18, 1998, pp. 267-276..

  “Religion, Ethnicity and Electoral Reform,” Israel Affairs, 4(1): 73-102, 1997.

  “Political Religion in a New State: Ben-Gurion’s Mamlachtiyut,” in Ilan S. Truen and Noah Lukas (eds.), Israel’s First Decade of Independence. Albany: State University of New York Press, 1995, pp. 171-192.

  [With Bernard Susser], “Israel and the Decline of the Nation State in the West,” Modern Judaism, 14, May 1994, pp. 187-202.

  “The Book and the Sword: The Nationalist Yeshivot and Political Radicalism in Israel,” Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalism: The Dynamic Character of Movements. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. pp. 262-300.

  “Does the Place Make a Difference? Jewish Orthodoxy in Israel and the Diaspora,” Chaim Waxman (ed.), Israel as a Religious Entity. New York: Jason Aronson Inc., 1994, pp. 43-74.

  “Memory and Political Culture: The Holocaust and Israeli Society,” Studies in Contemporary Jewry (The Institute for Contemporary Jewry in the Hebrew University of Jerusalem and Oxford University Press, Vol. 9, 1993, pp. 139-162.

  “Religion, Social Cleavages and Political Behavior: The Religious Parties in the Israeli Elections,” Daniel J. Elazar and Shmuel Sandler (eds.), Who is the Boss?: The Elections in Israel, 1988, 1989. Wayne State University Press, 1993, pp. 83-129.

  “Traditional Festivals and National Myths: The Festival of Hanukkah and the Myth of the Maccabees in Zionist Ideology and in Israeli Society,” The Jewish Journal of Sociology, 34(1): June 1992. Reprinted in S. Deshen, C.S. Liebman and M. Shaked (eds.), Israeli Judaism: The Sociology of Religion in Israel, Studies of Israeli Society, Vol. VII. New Brunswick: Transaction Publishers, 1995, pp. 303-322.

  “The Negation of Galut in Religious Zionism,” Modern Judaism, 12(2): May 1992.

  “Religion, Modernization and Zionism,” Studies in Zionism, 12(2), 1991, pp. 187-201.

  “Galut in Zionist Ideology and in Israeli Society,”, Eliezer Don-Yehiya (ed.), Israel and Diaspora Jewry: Ideological and Political Perspectives. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1991, pp. 219-258

  “Introduction: Solidarity and Autonomy in Israel-Diaspora Relations,” Eliezer Don-Yehiya (ed.), Israel and Diaspora Jewry: Ideological and Political Perspectives. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1991, pp. 9-27.

  “Festivals and Political Culture: Independence-Day Celebrations,” The Jerusalem Quarterly, pp. 61-84, Winter 1988.

  “Jewish Messianism, Religious Zionism and Israeli Politics: The Impact and Origins of Gush Emunim,” Middle Eastern Studies, 23(2) April 1987, pp. 215-234.

  “The Resolution of Religious Conflicts in Israel,” Stuart A. Cohen and Eliezer Don-Yehiya (eds.), Conflict and Consensus in Jewish Political Life. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1986, pp. 203-219.

  “Religious Leaders in the Political Arena,” Middle Eastern Studies, 20(2), April 1984, pp. 154-171.

  “Jewish Orthodoxy, Zionism, and the State of Israel,” The Jerusalem Quarterly, , Spring, no. 31, 1984, pp. 10-30.

  [With Charles S. Liebman], “The Dilemma of Reconciling Traditional Culture and Contemporary Political Needs,” Comparative Politics, no. 16, October 1983, pp. 53-65, Reprinted in M.J. Aronoff (ed.), Political Anthropology, 3:. New Brunswick: Transactions, 1984, pp. 47-62.

  [With Charles S. Liebman], “Israel’s Civil Religion,” The Jerusalem Quarterly, 23, Spring 1982, pp. 57-69.

  [With Charles S. Liebman], “The Symbol System of Zionist-Socialism: An Aspect of Israeli Civil Religion,” Modern Judaism, 1: 259-273, 1981.

  [With Bernard Susser], “Prolegomena to the Study of Jewish Political Theory,” in Daniel J. Elazar (ed.), Kinship and Consent: The Jewish Political Tradition and its Contemporary Uses. Ramat-Gan: Turtledove Publishing, 1981, pp. 91-111.

  [With Charles S. Liebman], “What a Jewish State Means to Israeli Jews? in S. Lehman-Wilzig and B. Susser (eds.), Comparative Jewish Politics: Publish Life in Israel and the Diaspora. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1981. pp. 101-109,

  “The Politics of the Religious Parties in Israel,” in, S. Lehman-Wilzig and B. Susser (eds.), Comparative Jewish Politics: Public Life in Israel and the Diaspora. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1981. pp. 110-137.

  “The Origins and Development of the Agudah and Mafdal Parties,” The Jerusalem Quarterly, no. 20, Summer 1981. pp. 49-64.

  [With Charles S. Liebman], “Zionist Ultranationalism and its Attitude Toward Religion,” Journal of Church and State, 23(2), 1981, pp. 259-273.

  “Religion and Coalition: The National Religious Party and Coalition Formation,” Asher Arian (ed.), The Elections in Israel: 1973. Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1975, pp. 255-284.

  תאריך עדכון אחרון : 16/01/2020