קטגוריה
מזכירות
תפקיד
רכזת תקציב ומינויים
טלפון
פקס
משרד
בניין 213 חדר 2.30
שעות קבלה
ימים א' + ג'- 14:00-11:30, ימים ב' + ה'- 10:30-8:30, יום ד' אין קבלת קהל

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2022