סילבוסים לקורסי קיץ תשע"ג

שלחו לחבר

71-100-23

מבוא לממשל ופוליטיקה – הרצאה

ד"ר משה הלינגר

1.7.2013-12.8.13 

2 ש"ש

מקוון

71-100-24

 

מבוא לממשל ופוליטיקה – תרגיל

ד"ר חנן מוזס

1.7.2012-12.8.12 

1 ש"ש

 

מקוון

71-100-25

מבוא לממשל ופוליטיקה – תרגיל

ט.נ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

 

מקוון

71-104-23

מבוא ליחב"ל-הרצאה

ד"ר משאלי- מרב

1.7.2013-12.8.13 

2 ש"ש

מקוון

71-104-24

מבוא ליחב"ל-תרגיל

גב' חן פיקהולץ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

71-104-25

מבוא ליחב"ל-תרגיל

 

מר אביחי ארביטמן

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

71-112-23

יסודות המשטר בישראל-הרצאה

ד"ר אפרת קנולר

1.7.2013-12.8.13 

2 ש"ש

מקוון

71-113-23

פוליטיקה ישראלית-הרצאה

ד"ר אפרת קנולר

1.7.2013-12.8.13 

2 ש"ש

מקוון

71-114-23

מינהל ציבורי-הרצאה

ד"ר עדי בינס

1.7.2013-12.8.13 

2 ש"ש

מקוון

72-204-01

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב-הרצאה

ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

72-204-02

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב-תרגיל

ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

72-205-01

שיטות מחקר ושימושי מחשב-הרצאה

ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

72-205-02

שיטות מחקר ושימושי מחשב-תרגיל

ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

1.7.2013-12.8.13 

1 ש"ש

מקוון

 

 

71-236-23

המערכת הפוליטית והגיל השלישי-דילמות  ומדיניות בנושא זקנה בישראל-(סמינריון)

ד"ר אבי ביצור

21.7.2013-25.8.13 

ימי א, ב',ג' בין השעות 9-13

2 ש"ש

פרונטלי

71-600-23

הבטים פוליטיים בכלכלה

(סמינריון)

ד"ר שמעון רוזביץ

21.7.2013-25.8.13

ימים א', ב', ג' בין השעות 16-20

 

2 ש"ש

פרונטלי