English שלחו לחבר

שעות קבלה מרצים

עקב הוראות משרד הבריאות, ניתן ליצור קשר עם המרצים באמצעות המייל

(ניתן למצוא את כתובות המייל תחת לשונית הסגל) 

 

תאריך עדכון אחרון : 06/01/2021